Prywatni przedsiębiorcy też zbiorą od nas śmieci

  • Katarzyna Nylec
  • 14-03-2012
  • drukuj
Gminy nie mają wyłączności w zakresie tworzenia punktów selektywnego zbierania. Ustawa pozwala na to także przedsiębiorcom nie posiadającym umów z gminą.
Prywatni przedsiębiorcy też zbiorą od nas śmieci

Czy wybór w przetargu przedsiębiorcy odbierającego odpady od mieszkańców gminy oznacza, że inny przedsiębiorca nie może odbierać odpadów (makulatury) na terenie gminy? Czy jednak może on to robić na własną rękę z firmą odbierającą odpady wybraną w drodze przetargu?

W ustawie o odpadach można znaleźć definicję posiadacza odpadów: jest to każdy, kto faktycznie włada odpadami, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Domniemywa się, że taki podmiot jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa szereg obowiązków gminy, w tym zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina może zdecydować o zorganizowaniu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zatem w przypadku nieruchomości niezamieszkałych kwestia władztwa odpadowego w części gmin pozostanie zapewne bez zmian. Jednocześnie godnie z ustawą podmiot odbierający śmieci od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Podsumowując – gminy nie mają wyłączności w zakresie tworzenia punktów selektywnego zbierania, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wyłącza zatem możliwości funkcjonowania takich punktów prowadzonych przez podmioty nie na podstawie umowy z gminą. Należy jednakże podkreślić, że to gminy są odpowiedzialne nie tylko za organizację systemu, ale również za osiągnięcie wskaźników określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pytanie i odpowiedź pochodzi z platformy e-learningowej Fundacji Promocji Gmin Polskich, która została dofinansowana ze środków dotacji NFOŚIGW w ramach Programu "Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych". Patronat nad projektem objął Portalsamorządowy.pl.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

dopiero wyjdą te wszystkie rzeczy w praktyce czyż nie!?

Alutka, 2012-03-15 11:12:56 odpowiedz

No przecież obowiązue zasada: róbta co chceta - bo i tak gmina musi za wszystko zapłacić...

Szczelny GrzechoMiro, 2012-03-14 13:02:12 odpowiedz

Tomek - Brawo

oczywiście,że anonim (!?), 2012-03-14 11:25:39 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE