PARTNER PORTALU
  • BGK

Przeciętny Polak wytwarza rocznie 268 kg odpadów

  • pap/pt    30 listopada 2015 - 12:02
Przeciętny Polak wytwarza rocznie 268 kg odpadów
Przeciętny mieszkaniec Polski wytworzył w 2014 r. 268 kg odpadów

Przeciętny mieszkaniec Polski wytworzył w 2014 r. 268 kg odpadów - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. To jeden z najniższych wskaźników w UE, gdzie średnia to 481 kg.
Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE w 2013 r. wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzyły: Dania 747 kg, Luksemburg 653 kg, Cypr 624 kg oraz Niemcy 617 kg.

142 mln ton odpadów w 2014 r.

W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów. I tylko 7 proc. z nich to odpady komunalne. W 2014 r. ilość odpadów komunalnych zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o 9 proc.

Jak podaje Urząd, głównym źródłem odpadów w 2014 r. były - podobnie jak w latach poprzednich - górnictwo i wydobywanie (odpowiadają za wytworzenie ok. 53 proc. ilości wszystkich odpadów), przetwórstwo przemysłowe (22 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17 proc.).

Urząd wyliczył, że ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Wytworzenie 131,3 mln ton odpadów innych niż komunalne w roku 2014 oznacza wzrost o 0,5 proc. w stosunku do 2013 r.

W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej odpadów powstawało w wyniku poszukiwania, wydobywania, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (57 proc w 2014 r.) oraz odpady z procesów termicznych (23 proc.).

Ile odpadów poddajemy odzyskowi?

Z ogólnej ilości odpadów wytworzonych w 2014 r., wytwórcy odpadów poddali odzyskowi we własnym zakresie 21 proc. wytworzonych odpadów, 17 proc. unieszkodliwili przez składowanie we własnym zakresie, w tym 3 proc. unieszkodliwili w sposób inny niż składowanie, 57 proc. przekazali innym odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania.

Jak podaje GUS ogólna ilość odpadów dotychczas składowanych (nagromadzonych) na składowiskach własnych zakładów i obiektach unieszkodliwiania odpadów (hałdach, stawach osadowych) w ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się na poziomie 1,7 mld ton.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Ale nam się nie chce chci, 2015-11-30 20:12:37

    Mamy inne atuty - moglibyśmy być liderem selektywnej zbiórki odpadów - odpadyblog.pl/czy-polska-moze-byc-liderem-w-swiatowej-gospodarce-odpadami-system-eko-ab/