PARTNER PORTALU
 • BGK

Przedsiębiorcy w mętliku przepisów odpadowych

 • GK    7 maja 2012 - 13:28
Przedsiębiorcy w mętliku przepisów odpadowych

Podmioty, które po 1 stycznia 2012 r. chcą rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, mimo braku rozporządzenia, mogą wystąpić o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest działalnością regulowaną. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w tym zakresie, powinien określić minister środowiska. Jednak do chwili obecnej rozporządzenie nie zostało wydane.

Czytaj też: Zmaleje konkurencja na rynku odpadów komunalnych

– Brak tego rozporządzenia praktycznie uniemożliwia podjęcie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez nowe podmioty po 1 stycznia 2012 r. – twierdzi posłanka Anna Nemś.

Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiadając na interpelację posłanki, przypomniał, że uzyskanie wpisu do rejestru wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Chodzi m.in. o utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów, spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów oraz zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wiceminister przyznał, że szczegółowo wymagania te minister środowiska określi w drodze rozporządzenia. Tymczasem dokument ten jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji, następnie zostanie przesłany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej, która wstrzymuje proces legislacyjny na ok. 3 miesiące. Po niej zostanie skierowany do podpisu ministrowi gospodarki, a następnie ministrowi środowiska.

Jednak, według niego, brak tego rozporządzenia nie uniemożliwia prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminy, ani nie wstrzymuje działalności nowych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który po 1 stycznia 2012 r. chce rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany uzyskać ten wpis. W tym celu musi spełnić wymagania ogólne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do wniosku o wpis do rejestru oświadczenie o treści określonej w art. 9c ust. 4.

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia o szczegółowych wymaganiach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej oraz podmiot, który ubiega się o taki wpis, będzie musiał spełnić wymagania szczegółowe wynikające z tego rozporządzenia w terminie w nim określonym. Jednocześnie, jak poinformował Piotr Woźniak, nie trzeba będzie składać nowego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli zostało ono złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

– Nie ma więc przeszkód prawnych, aby podmioty, które po 1 stycznia 2012 r. chcą rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nie mogły wystąpić o wpis do rejestru działalności regulowanej, który będzie stanowił podstawę prowadzenia takiej działalności. Brak rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie stanowi przeszkody w uzyskaniu tego wpisu do rejestru – stwierdził wiceminister.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • maj, 2012-05-12 11:50:05

  Ciekawe, czy z tego bałaganu uda się zrobić kiedyś porządek
 • Tomek, 2012-05-09 08:50:46

  Pan Woźniak strzela sobie w stopę!!!!!Po co są zatem rozporządzenia do ustaw które są uchwalane???? Widać - wg pana ministra można się bez nich obyć!!!!!!Ma rację polo- to nie jest po kolei....ale cały proces wprowadzania ustawy jest wprowadzany po partyzancku !!!!Może po prostu komuś na tym bałagan...ie zależy!!!!  rozwiń
 • zujka, 2012-05-08 13:00:39

  Urzędy powinny stworzyć jakąś specjalną komórkę doradczą dla firm śmieciowych