PARTNER PORTALU
  • BGK

Przy nowelizacji ustaw śmieciowych nie uwzględniono wątpliwości samorządów

  • pt    27 października 2014 - 08:30
Przy nowelizacji ustaw śmieciowych nie uwzględniono wątpliwości samorządów

Uchwalona ustawa w dalszym ciągu nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów o charakterze systemowym, w tym przywrócenia gminom możliwości stosowania zamówień wewnętrznych – twierdzi Związek Miast Polskich.
Członkowie zarządu ZMP zapoznali się z informacją o przebiegu prac nad nowelizacją ustawy „śmieciowej”.

Jak podkreślają samorządowcy, Sejm uwzględnił szereg wniosków i postulatów strony samorządowej o charakterze technicznym, mających na celu usprawnienie funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, niestety, w drugim czytaniu, do projektu ustawy wprowadzono także rozwiązania o charakterze systemowym, które nie były uprzednio przedyskutowane z zainteresowanymi środowiskami.

Nie został uwzględniony sprzeciw organizacji samorządowych, w tym ZMP.

Dotyczy to przede wszystkim propozycji obligatoryjnego rozdzielenia przetargów na odbiór odpadów komunalnych od przetargów na ich zagospodarowanie, co stanowi kolejne ograniczenie samodzielności gmin w realizacji ich obligatoryjnego zadania własnego.

 Czytaj: Spalarnie przegrają konkurencję, będą zbyt drogie

Sprzeciw budzi też sposób wprowadzenia maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który nie został połączony z koniecznymi zmianami formuły kosztowej, która zabezpieczałaby gminy przed ustalaniem stawek opłat na zbyt niskim poziomie, uniemożliwiającym zbilansowanie systemu.

 Czytaj też: W Polsce celowo buduje się deficytowe spalarnie odpadów

Związek ponadto podtrzymuje wątpliwości wobec przyjętego sposobu zredagowania przepisów przejściowych, które mogą wpłynąć na obowiązywanie gminnych aktów prawa miejscowego. Kwestia ta była przedmiotem wystąpienia przedstawiciela ZMP na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji 25 września br.

Pomimo złożonych wówczas deklaracji ze strony przedstawicieli Sejmu i resortu wątpliwości w tych kwestiach nie zostały wyjaśnione w toku prac.

Uchwalona ustawa w dalszym ciągu nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów o charakterze systemowym, w tym przywrócenia gminom możliwości stosowania zamówień wewnętrznych („in-house”), które wprost wynikają z prawodawstwa unijnego i ugruntowanego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zarząd ZMP podjął również stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Stwierdzono, że projekt ten skierowany do Sejmu 7 sierpnia br. zawiera istotne zmiany w systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych, z których część należy ocenić pozytywnie (odejście od konieczności zatwierdzenia projektu planu inwestycyjnego przez ministra właściwego do spraw środowiska, wydłużenie terminu na zaktualizowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwał wykonawczych w sprawie ich wykonania do 31 grudnia 2015 r., wprowadzenie zmiany w definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK, odroczenie wejścia w życie przepisu nakładającego na instalacje zastępcze obowiązku posiadania statusu RIPOK’a do 1 lipca 2018 r.).

Jednak regulacja zawiera też zmiany, które zostały negatywnie zaopiniowane. Dotyczy to tzw. dużych regionów - czyli regionów skupiających sąsiadujące ze sobą gminy z różnych województw, co budzi wątpliwości natury ustrojowej.

Projektowane zmiany zakładają także wprowadzenie do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych instalacji ponadregionalnych.

Wprowadzenie ich oraz umożliwienie tworzenia regionów skupiających sąsiadujące ze sobą gminy z różnych województw, zdaniem samorządowców z miast,  w oczywisty sposób wpłynie na kształt aktualnie budowanych i funkcjonujących lokalnych i regionalnych systemów gospodarki odpadami, co może prowadzić do podważenia racjonalności ekonomicznej wielu zrealizowanych oraz aktualnie prowadzonych inwestycji.

Zastrzeżenia rodzi też przyznanie statusu instalacji ponadregionalnej wyłącznie spalarniom.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • rencista-niestety, 2014-11-13 09:47:52

    Nowelizacja ustawy nie załatwia monopolu RIPOK, decyzja o tym jaka instalacja jest RIPOK powinny decydować przepisy ustawy ustalające spełnienie wymogów dla RIPOK a nie wola radnych sejmiku województwa którzy niejednokrotnie podejmują tendencyjne decyzje , tak jak dla przykładu w Świętokrzyskim ....  rozwiń
  • w.potega@neostrada.pl, 2014-10-27 19:03:38

    Racjonalność ekonomiczną już dawno została zgwałcono, podobnie jak Konstytucję, przewidująca gospodarkę rynkową. Gdyby jeszcze manipulowano w jakimś publicznym interesie, na przykład w celu organizowania taniego recyklingu! Tymczasem recykling u źródła (najtańszy) zwalcza się. Nikt za to nie będzie ...odpowiadał? Gdzie jest opozycja?  rozwiń