PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyłącz się do kanalizacji. Im szybciej tym łatwiej

  • AW    28 lutego 2012 - 17:06
Przyłącz się do kanalizacji. Im szybciej tym łatwiej

Mieszkańcy Czyżowic, Marklowic i Radlina - Obszary i Biertułtowy mogą się podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Czyżowic, Marklowic i Radlina - Obszary i Biertułtowy. Ma ona na celu dostarczyć pełnych informacji o możliwości podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewnii oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim".

W drugiej połowie stycznia odbyły się spotkania informacyjne w gminach, w których zakończyły się już prace budowlane. Na spotkaniach mieszkańcy zostali zapoznani z procedurą przyłączania swoich posesji do sieci kanalizacyjnej oraz mogli dowiedzieć się jakie warunki i promocje zostały dla nich przygotowane przez PWiK.

Dla osób, które podłączą swoje budynki do kanalizacji do roku od otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyłączenia się, PWIK przygotowało preferencyjne warunki:

- brak konieczności wykonania dokumentacji projektowej przyłącza;
- możliwość zakupu rur kanalizacyjnych po cenach hurtowych;
- nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez pracowników PWiK;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza w promocyjnych cenach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przypomina, że podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem mieszkańca wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - koszty budowy przyłącza ponosi właściciel nieruchomości. Należy również pamiętać, że zabronione jest samowolne włączanie się do sieci przed otrzymaniem informacji o możliwości podłączenia.

Projekt „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Jego celem jest dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski do wymogów prawa polskiego i unijnego. W sumie do czerwca 2014 roku powstanie 126 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 10 przepompowni. Dzięki jego realizacji ponad 12 tys. mieszkańców uzyska możliwość włączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, łącznie z mapami projektowymi i harmonogramem prac, znajdują się na stronie internetowej: www.pwik-wodzislaw.pl/jrp.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.