PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyszłość to smart city

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)    27 czerwca 2010 - 12:48
Przyszłość to smart city

Jedyny sposób na usprawnienie funkcjonowania miast i ich struktur to zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, administracją, przemysłem, sektorem naukowym i społeczeństwem obywatelskim – smart city.
Miasta są złożonymi systemami zbudowanymi z innych systemów, a do ich funkcjonowania wymagane są interakcje między wieloma różnymi podmiotami. Jedyny sposób na usprawnienie funkcjonowania miast i ich struktur to zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, administracją, przemysłem, sektorem naukowym i społeczeństwem obywatelskim – smart city. Koncepcja smart city jest złożoną transformacją miast w kierunku miasta zrównoważonego.

Nie ma polityki energetycznej w tym wymiarze bez kooperacji. To jedna z głównych barier w realizacji polityki smart city. Bez kooperacji lokalnej i lokalnego zrozumienia ta polityka zostaje jedynie koncepcją sztuczną - wyjaśniał prof. dr hab. inż Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, podczas konferencji „Energia dla inteligentnych miast – smart grid lokalnie i w regionach”.

Działania w zakresie zrównoważonej polityki energetycznej przyniosą wszystkie potencjalne zyski tylko wtedy, jeśli inicjatywy podjęte na poziomie Wspólnoty i krajów zostaną odzwierciedlone na poziomie lokalnym.

- Nie ma możliwości zrealizowania polityki energetycznej na poziomie narodowym jeżeli nie zostanie zrealizowana ta polityka na poziomie lokalnym – tłumaczył dalej Skoczkowski.

Smart city jest miastem dobrze działającym w sposób perspektywiczny w wybranych obszarach tworzonych w wyniku inteligentnej (smart) kombinacji istniejących uwarunkowań i aktywności samostanowiących się, niezależnych i świadomych mieszkańców.

Obecnie duże miasta borykają się wieloma problemami związanymi z ochroną środowiska i energią. Należą do nich m.in niska jakość powietrza, emisje gazów cieplarnianych, wytwarzanie odpadów i ścieków, rosnące zapotrzebowanie na energię, pogarszający się stan infrastruktury energetycznej, rosnące zagrożenie black-out-ów, negatywne efekty liberalizacji rynków energii, czy też postępujące ograniczanie uzależnienia od paliw kopalnych. Ich rozwiązaniem jest wprowadzenie smart city jako nowego elementu lokalnej polityki energetycznej.

Według prezesa KAPE, projekty podejmowane przez miasto w ramach planu zrównoważonego zaopatrzenia w energię powinny obejmować m.in wdrożenie innowacyjnego podejścia do integracji odnawialnych źródeł energii oraz wysokiej jakości usług energetycznych, inicjatywy zachęcające do wymiany doświadczeń w zakresie polityki, planowania i doświadczeń między społecznościami lokalnymi, jak też monitorowanie, analizę i badania społeczno-ekonomiczne relacji między dostawcami, a użytkownikami energii.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.