PARTNER PORTALU
  • BGK

Pyskowice podpisały nową umowę śmieciową

  • ZWI    7 maja 2013 - 12:50
Pyskowice podpisały nową umowę śmieciową

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie odbierać od mieszkańców Pyskowic odpady komunalne.




Dziś w urzędzie miasta przedstawiciele spółki podpisali umowę na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w sposób przyjazny dla środowiska".

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca br. do końca 2014 roku Pyskowice zapłacą nieco ponad 2,3 mln złotych.

Działające od lat w Pyskowicach Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej było jedyną spółką, która wzięła udział w ogłoszonym w marcu przez miasto przetargu. Zaproponowana przez nią cena była niższa od szacunkowej wartości zamówienia, którą miasto określiło na poziomie prawie 3,6 mln zł.

- Naszą ofertę przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Działamy w Pyskowicach od lat i znamy to miasto od podszewki. Jestem przekonany, że poradzimy sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nami nowe prawo - podkreśla członek zarządu MPGK, Grzegorz Domagała.

Podpisana dziś umowa precyzyjnie określa szereg obowiązków i zadań, jakie będzie musiało wykonywać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Określa również terminy w jakich od 1 lipca mają być odbierane odpady od właścicieli zamieszkałych nieruchomości w Pyskowicach.

I tak odpady komunalne segregowane z zabudowy wielorodzinnej wywożone będą raz w tygodniu / z podziałem na trzy frakcje: szkło; makulatura i opakowania wielomateriałowe razem; tworzywa sztuczne i opakowania z metali razem /, natomiast z domów jednorodzinnych raz na dwa tygodnie.

W okresie od kwietnia do listopada będą odbierane odpady ulegające biodegradacji / trawa, liście, odpady kuchenne /, które mają być pakowane w brązowych workach lub pojemnikach.

Zgodnie z podpisaną umową Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest zobowiązane odbierać je dwa razy w miesiącu z domów jednorodzinnych i raz w miesiącu z wielorodzinnych.

MPGK ma obowiązek przygotować do 30 czerwca br. dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości. W ramach świadczonych usług spółka jest zobowiązana wydrukować ten harmonogram w ilości 4 tys. sztuk. i dostarczyć go mieszkańcom.

Oprócz harmonogramu spółka ma również trzykrotnie rozesłać przygotowane przez Urząd Miasta w Pyskowicach specjalne ulotki dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami.

Rada Miasta uchwaliła w Pyskowicach dwie stawki za wywóz odpadów: niższą - dla osób segregujących śmieci /9 zł/ oraz wyższą - dla niesegregujących /14 zł/.

Z danych przedstawionych przez UM w Pyskowicach wynika, że w mieście zameldowanych jest ponad 17,5 tys. osób. Władze miasta szacują jednak, że obecnie w Pyskowicach mieszka ok. 16 tys. z nich. Zdecydowana większość pyskowiczan mieszka w domach wielorodzinnych / 68 proc./.

Z roku na rok Pyskowice wytwarzają coraz mniej odpadów nieposegregowanych. W 2010 było ich ponad 6,5 tys. ton, a w roku ubiegłym o około 900 ton mniej. Równolegle rośnie ilość odpadów posegregowanych.

O ile w 2010 roku w całym mieście zebrano 53 tony opakowań z papieru i tektury, o tyle dwa lata później było ich już 64,5 tony. Jeszcze większy przyrost zanotowano w odpadach biodegradowalnych / 2010 - 264 tony; 2012 - 339,2 tony /.







×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.