PARTNER PORTALU
 • BGK

Ranking rentowności spółek komunalnych

 • GK    23 września 2013 - 11:25

Najlepiej pod względem rentowności radzi sobie branża gospodarowania odpadami komunalnymi. Najgorzej wypadają spółki zajmujące się transportem publicznym.
Przyjmując za kryterium oceny rentowność, najlepszymi parametrami wskaźników charakteryzuje się branża oczyszczania terenów samorządowych z odpadów komunalnych - wynika z opracowanego przez zajmującą się doradztwem samorządowym firmę Curulis raportu „Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce".

Według opracowania, mimo spadku rentowności o około 2 pp. z roku 2010 na 2011, nadal wyprzedza ona branżę wodociągowo-kanalizacyjną. Najgorzej prezentują się spółki komunalne zajmujące się transportem publicznym. Zdecydowana większość podmiotów świadcząca tego typu usługi znajduje się na ostatnich pozycjach przygotowanego przez autorów raportu rankingu, a co najmniej połowa z nich nie jest rentowna.

Analiza opiera się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek wytypowanych do badania. Zakres badania obejmuje informacje z lat 2009-2011.

Zostały nią objęte spółki komunalne z miast metropolitalnych Polski z trzech wytypowanych branż: transportu i lokalnej komunikacji zbiorowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczania terenów samorządowych z odpadów komunalnych.

Rankingi powstały przez przyporządkowanie danej spółce odpowiedniej ilości punktów za osiągnięty przez nią wynik każdego z badanych wskaźników rentowności w danym roku tj. stopy zwrotu z aktywów, stopy zwrotu z kapitału własnego oraz rentowności netto w latach 2009, 2010 i 2011.

I tak, najlepszemu wynikowi w konkretnym roku odpowiadał 1 punkt, następnemu 2 punkty itd., aż do wyniku trzydziestego, za który spółka otrzymała 30 punktów. Ostatecznie pierwsze miejsce ze względu na dany wskaźnik zajęła spółka z najniższą sumą z trzech badanych lat.

Z rankingu wszystkich badanych spółek komunalnych bez uwzględnienia branż wynika dominacja branży utylizacji odpadów komunalnych nad pozostałymi dwoma sektorami. Wszystkie spółki znajdujące się w pierwszej piątce rankingu zajmują się tą właśnie działalnością użyteczności publicznej. Są to: MPO Łódź, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, MPGK w Katowicach, MPO Szczecin oraz MPGK Rzeszów.

Rankingi publikujemy w galerii.

O ich sukcesie przesądziły bardzo dobre wyniki analizy stopy zwrotu z aktywów oraz stopy zwrotu z kapitału własnego. W przypadku pierwszej trójki do osiągnięcia wysokiej pozycji przyczynił się także wskaźnik rentowności netto.

Spółki z czołówki rankingu działają głównie w miastach od 300 do 500 tys. mieszkańców (Gdańsk, Katowice, Szczecin). Brak natomiast jakiejkolwiek zależności pomiędzy położeniem geograficznym miasta, a jego pozycją w opracowanym zastawieniu.

Oprócz MPO Szczecin, wszystkie wymienione spółki w całości należą do odpowiedniej im gminy. W przypadku szczecińskiej firmy, 51 proc. udziałów posiada gmina miasto Szczecin i 49 proc. Sita Polska.

Zwycięzca powyższego rankingu, MPO Łódź zajmuje się przede wszystkim sortowaniem odpadów, ale także sprzątaniem ulic i placów oraz odśnieżaniem. Jako jedyna spółka na rynku nie pobiera opłat za odbiór posegregowanych odpadów od swoich klientów.

Od gminy Łódź dzierżawi ona sortownię odpadów oraz zarządza zlokalizowanym przy niej składowiskiem balastu. Do klientów spółki należą zarówno podmioty prywatne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady pracy oraz różne instytucje.KOMENTARZE (3)

 • dziki, 2013-09-23 21:06:08

  Hmmmmm..... jeżeli maja takie wskaźniki to może powinny ceny zmniejszyć..... przecież spółki komunalne powinny równiez brać pod uwagę możliwości mieszkańców.
 • perfumka, 2013-09-23 19:16:02

  Znienawidzone śmieci okazują sie cennym towarem
 • Asia F, 2013-09-23 14:22:20

  Pragnę jedynie zauważyć, że w artykule autor powinien użyć czasu przeszłego - MPO Łódź od 1 lipca nie może już nawet pobierać opłat za odbiór odpadów segregowanych, a jej klientami raczej nie są już podmioty prywatne - klient jest jeden - Miasto Łódź - reforma...