Reforma śmieciowa, Mazowsze: WIOŚ skontrolował gminy

Część gminy nie prowadziła w 2013 r. kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, nie dokonywała także weryfikacji sprawozdań kwartalnych. Znaczny procent nie osiągnął poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Reforma śmieciowa, Mazowsze: WIOŚ skontrolował gminy
fot.pixabay.com

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zbadał stan realizacji obowiązków nałożonych na gminy znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj: Nie jesteśmy skazani na dzwony i składowiska śmieci

W wyniku przeprowadzonych kontroli 32 gmin stwierdzono, że 18 z nich nie prowadziło kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, połowa nie prowadziła weryfikacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady sprawozdań kwartalnych.

Wymagany w 2013 r. poziom recyklingu osiągnęło 20 gmin.

5 gmin nie osiągnęło poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 50 proc.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie podejmował w związku z tym czynności z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji w odniesieniu do jakiego poziomu obliczać wysokość kary (63,42 proc. średniej ważonej dla 2013 r. lub 50 proc. wielkości obowiązującej od 16 lipca 2013 r.)

W siedmiu gminach nie osiągnięto wymaganego w 2013 roku 12 proc. poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

37,5 proc. jednostek nie zrealizowało obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (bez ujmowania tzw. mobilnych PSZOK).

Rady wszystkich gmin ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych, z tego cztery ustanowiło selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”.

WIOŚ nałożył na 5 gmin kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu recyclingu i wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Najwyższe kary zapłaciły gminy Zawidz - 7,8 tys. zł oraz Rzekuń - 7,3 tys.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmującego 10 proc. gmin w Polsce.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ciekawe jakie wskaźniki ma Wawa. Czy zniknęły zsypy.

aj, 2015-01-16 22:02:31 odpowiedz

"Wymagany w 2013 r. poziom recyklingu osiągnęło 20 gmin. Szkoda, ze tylko na papierze. Wszyscy udają, że wskaźniki papierowe są prawdziwe, zastrzeżenia zamiata się pod dywan.

krytyk, 2015-01-15 22:22:09 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE