PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma śmieciowa, Mazowsze: WIOŚ skontrolował gminy

  • pt    15 stycznia 2015 - 09:02
Reforma śmieciowa, Mazowsze: WIOŚ skontrolował gminy
fot.pixabay.com

Część gminy nie prowadziła w 2013 r. kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, nie dokonywała także weryfikacji sprawozdań kwartalnych. Znaczny procent nie osiągnął poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zbadał stan realizacji obowiązków nałożonych na gminy znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj: Nie jesteśmy skazani na dzwony i składowiska śmieci

W wyniku przeprowadzonych kontroli 32 gmin stwierdzono, że 18 z nich nie prowadziło kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, połowa nie prowadziła weryfikacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady sprawozdań kwartalnych.

Wymagany w 2013 r. poziom recyklingu osiągnęło 20 gmin.

5 gmin nie osiągnęło poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 50 proc.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie podejmował w związku z tym czynności z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji w odniesieniu do jakiego poziomu obliczać wysokość kary (63,42 proc. średniej ważonej dla 2013 r. lub 50 proc. wielkości obowiązującej od 16 lipca 2013 r.)

W siedmiu gminach nie osiągnięto wymaganego w 2013 roku 12 proc. poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

37,5 proc. jednostek nie zrealizowało obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (bez ujmowania tzw. mobilnych PSZOK).

Rady wszystkich gmin ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych, z tego cztery ustanowiło selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”.

WIOŚ nałożył na 5 gmin kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu recyclingu i wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Najwyższe kary zapłaciły gminy Zawidz - 7,8 tys. zł oraz Rzekuń - 7,3 tys.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmującego 10 proc. gmin w Polsce.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • aj, 2015-01-16 22:02:31

    Ciekawe jakie wskaźniki ma Wawa. Czy zniknęły zsypy.
  • krytyk, 2015-01-15 22:22:09

    "Wymagany w 2013 r. poziom recyklingu osiągnęło 20 gmin. Szkoda, ze tylko na papierze. Wszyscy udają, że wskaźniki papierowe są prawdziwe, zastrzeżenia zamiata się pod dywan.