Regulator cen wody: Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Powołanie regulatora cen wody - taki będzie m.in. efekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, którą w piątek (27 października)  uchwalił Sejm.
Regulator cen wody: Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Ustawa ogranicza prawo samorządów do autonomii w zakresie decyzji o ustalaniu taryfy za wodę i ścieki. (fot. pixabay)

• Od 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

• W myśl ustawy regulator ma także wymierzać kary za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowania zawyżonych cen.

• Za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 195, jeden poseł się wstrzymał.

Przeciw byli przedstawiciele opozycji, którzy krytykowali m.in. błyskawiczny tryb pracy nad ustawą - oba czytania odbyły się na tym samym posiedzeniu Sejmu. Sejm odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie projektu.

Jak mówił przed głosowaniem Józef Brynkus (Kukiz'15), ustawa ogranicza prawo samorządów do autonomii w zakresie decyzji o ustalaniu taryfy za wodę i ścieki.

Celem noweli jest, jak z kolei argumentował w toku prac parlamentarnych wiceminister środowiska Mariusz Gajda, "efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków".

Czytaj też: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę bez podpisu prezydenta? 

"To nie jest zamach na samorząd, to obrona przed nieuzasadnionymi kosztami, które przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nakładają na ludzi" - mówił bezpośrednio przed głosowaniem Gajda.

Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" (instytucja powołana przez ustawę Prawo wodne z lipca br.) oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie".

Zadaniem nowego organu regulacyjnego - konkretnie dyrektorów zarządów regionalnych PGW "Wody Polskie" - będzie m.in zatwierdzanie ustalanych przez samorządy gminne taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Jego zadaniem będzie także opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozwiązanie to, jak argumentuje rząd, który przedłożył nowelę, ma przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Wiceminister Gajda przypominał w toku prac, że to samorząd gminny zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wniosku.

Jednocześnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często są spółkami, w których samorząd gminny jest większościowym lub wyłącznym właścicielem. Zaznaczył, że "taka sytuacja powoduje konflikt interesów" i może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen.

Dodał, że nowela została przygotowana w rezultacie raportu NIK z 2015 roku, postulującego ustanowienie zewnętrznego regulatora rynku.

Odpowiadając na zarzuty opozycji argumentował, że "regulator nie będzie narzucał taryf, będzie tylko kontrolował te taryfy". Będzie zatem sprawdzał, czy obliczenia są rzetelne i czy właściwie szacują koszty przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

"Gmina, która sporządzi wniosek taryfowy uczciwie i rzetelnie, nie ma się czego obawiać" - mówił Gajda, dodając, że w takim przypadku taryfa będzie zatwierdzana.

W myśl ustawy regulator ma także wymierzać kary za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowania zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą ponosić opłatę za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez regulatora. Będą też określać taryfę na trzy lata. Dotychczas taryfy obowiązywały przez rok.

Do czasu powstania PGW "Wody Polskie" obowiązki regulatora ma pełnić Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Teraz ustawa trafi do Senatu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do wieloletni burmistrz: I to właśnie słusznie działa Rząd i PiS. Niech samorządy wezmą się za konkretną pracę "U Podstaw" a nie bycie maszynką do podwyższania czynszu, cen wody i ścieków, ogrzewania, komunikacji miejskiej itp. Przecież gminy żyją głównie z tego co zabiorą podatnikom i dla...tego windują cenę w górę nie bacząc czy podatnika będzie na to stać. Doszło już do tego, że ceny ścieków są wyższe od cen czystej wody. Dlaczego nikt nie robi realnej kalkulacji cen ? Ano dlatego, że ceny musiałyby spaść i wtedy gminy nie mogły by nadal egzystować i żerować na podatnikach. Ktoś w końcu musi ustalić realne ceny a nie brane z sufitu przez "samorządy" pod dyktando wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To właśnie mają zrobić "Wody Polskie" i już zapowiadają znaczną obniżkę cen wody i ścieków, o czym oczywiście niniejszy portal nie wspomina aby nie drażnić i niepokoić swoich sponsorów. "Wrogiem" jest oczywiście PiS a cwaniacy, złodzieje i kombinatorzy - przyjacielem. rozwiń

górkawody, 2017-11-05 17:34:00 odpowiedz

Mam nadzieje, że Regulator cen wody spowoduje spadek ceny za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków, dziś za tą usługę płacimy blisko 40zł za m3, z czego dopłata z budżetu Gminy wynosi 22zł. Gmina upada ale cena nadal obowiązuje.

Rąbino, 2017-11-03 13:56:27 odpowiedz

Mamy wodę(Warszawa) i energię droższe niż w innych europejskich miastach. Niekontrolowany wzrost cen prowadzi do nikąd a na pewno do ciaglego ubozenia społeczeństwa. To nie znaczy że państwo ma te ceny ustalać, ale ktoś musi czuwać nad rozpasaniem spółek które nam różne dobra i usługi sprzedają.... rozwiń

Konsumentka, 2017-11-03 08:39:00 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE