Renowacja sieci kanalizacyjnej Włocławka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyłoniło wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była renowacja sieci kanalizacyjnej rękawem termoutwardzalnym.
Renowacja sieci kanalizacyjnej Włocławka

Spośród czterech niepodlegających odrzuceniu ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez firmę Mazur ze Świecia.

W ramach przetargu było rozpisane również drugie zadanie, polegające na renowacji sieci wodociągowej w technologii ścisłego pasowania PE, jednak zamawiający postanowił unieważnić tę część postępowania, bo cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą MPWiK może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE