PARTNER PORTALU
  • BGK

Resort środowiska dofinansuje rekultywację składowisk komunalnych

  • pt    24 kwietnia 2014 - 14:47

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Wnioski można składać od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro i do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 5 mln euro.

Do konkursu w ramach mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i marszałkowie województw.

Celem działania jest m.in. likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

W ramach konkursu wpierane będą przedsięwzięcia polegające na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano lub dla których przewiduje się wydanie takich decyzji w najbliższej przyszłości.

Zakres realizowanych projektów zawiera przede wszystkim przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych.

Nieodzownym elementem projektów powinny być społeczne kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych w obrębie terenu zrekultywowanego składowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz linki do dokumentów tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • ekonomista, 2014-04-24 16:12:01

    Cos tu sie kupy nie trzyma. Przeznaczaja 5mln a dofinansowywac chca projekty w okolicach 25mln. To ile tych projektow i w jakim stopniu dofinansuja? Gdyby to byly 2 projekty to wystarczy na 10% wkladu w kazdym z nich.