PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO na tropie wpadek w uchwałach śmieciowych

  • GK    10 maja 2013 - 10:57
RIO na tropie wpadek w uchwałach śmieciowych

Bezpodstawne wskazywanie sołtysa jako inkasenta opłaty śmieciowej, zwolnienie z niej czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie lub właściciela nieruchomości kultu religijnego – m.in. takie błędy wytyka RIO.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach unieważniło uchwałę Rady Gminy w Szydłowie w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz braku podstaw prawnych do wskazania przez radę gminy możliwości dokonywania wpłaty u sołtysa.

Czytaj też: Warszawa musi poprawić uchwały śmieciowe   

W uchwale Rada Gminy w Szydłowie ustaliła tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mają być dokonywane „na rachunek bankowy" lub „u sołtysa".

Tymczasem w dniu podejmowania uchwały, tj. 19 lutego 2013 r., brakowało podstaw prawnych do wskazywania możliwości pobierania wpłat, o których mowa w uchwale, w drodze inkasa. Podstawę prawną do dokonania takiego zapisu zawiera art. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to zmiana weszła w życie 6 marca 2013 r.

Czytaj też: Uchwały śmieciowe do zmiany

- Ponadto wskazać należy, że określenie, iż opłata ma być dokonywana na rachunek bankowy jest nieprecyzyjne, gdyż nie wskazano do kogo należy ten rachunek i numeru tego rachunku - stwierdziła kielecka RIO.

Dzieci śmiecą za darmo

Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła uchwałę Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

RIO przypomniała, że rada gminy, określając warunki opłat, może różnicować ich stawki, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe czy ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości.

Czytaj też: Uchwały śmieciowe na oku RIO

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zwolnienie podmiotowe to wyłączenie z danego podatku lub daniny publicznej pewnej kategorii podmiotów, zwolnienie zaś przedmiotowe to wyłączenie z danego podatku lub daniny publicznej pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych.

Rada Miejska w Jezioranach ustaliła m.in., że metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 13 zł za miesiąc, ustalając jednocześnie niższą stawkę tej opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Rada dodatkowo postanowiła, że do iloczynu liczby mieszkańców nie będzie liczone czwarte i każde kolejne dziecko, które uczy się i nie ukończyło 25 lat, zamieszkujące daną nieruchomość.

Według RIO Rada Miejska w Jezioranach faktycznie zwolniła z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czwarte i każde kolejne dziecko, które się uczy i nie ukończyło 25 lat, zamieszkujące daną nieruchomość, co w sposób istotny narusza art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż jest to niedopuszczalne zwolnienie podmiotowe.

Kult religijny a opłata śmieciowa

Ze względu na naruszenie tego samego przepisu RIO w Gdańsku unieważniła uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnień przedmiotowych.

Rada postanowiła m.in., że „zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cele kultu religijnego, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne".

Kolegium uznało, że zapis ten jest obarczony wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa, polegającą na przekroczeniu uprawnień rady, wynikających z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważniających radę do wprowadzania zwolnień jedynie o charakterze przedmiotowym.

Tymczasem, w ocenie RIO w Gdańsku, wprowadzone zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, ponieważ zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.