PARTNER PORTALU
  • BGK

Rośnie sieć wodociągów i kanalizacji

  • GK/stat.gov.pl    10 listopada 2011 - 09:26
Rośnie sieć wodociągów i kanalizacji

Na koniec 2010 r. sieć wodociągowa w Polsce wynosiła prawie 273 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 2 proc. (tj. o ok. 6 tys. km).
Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Infrastruktura komunalna”, który przedstawia rynek usług komunalno-bytowych w Polsce w 2010 r.

W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci (w km na 100 kmkw.) występuje na terenach województwa śląskiego (160,4), kujawsko-pomorskiego (121,2), łódzkiego (119,4) i małopolskiego (116,1); najmniejsze na terenach województwa zachodniopomorskiego (42,2) i lubuskiego (46,2).

Sieć na terenach wiejskich stanowi prawie 78 proc. całkowitej długości sieci w Polsce. W 2010 roku na wsi przybyło ponad 5 tys. km nowej sieci. Największym przyrostem sieci na terenach wiejskich charakteryzują się województwa: mazowieckie (695,9), zachodniopomorskie (591,1), lubelskie (487,2) i warmińsko-mazurskie (420,4).

W województwie opolskim i kujawsko-pomorskim przyrost kształtował się poniżej 172 km w ciągu roku. Najwyższe zużycie wody przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwie mazowieckim (36,1) i wielkopolskim (35,3), podczas gdy najniższe w województwie podkarpackim (22,3) i świętokrzyskim (24,7).

Wskaźnik ten wahał się w miastach od 40,5 m sześc. w województwie mazowieckim do 30,1 m sześc. w podlaskim, natomiast na terenach wiejskich od 34,2 m sześc. w województwie wielkopolskim do 16,2 m sześc. w województwie podkarpackim.

Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła prawie 108 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 7 proc. (tj. w przybliżeniu o 7 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci (w km na 100 km kw.) występuje w województwie śląskim (92,5), podkarpackim (69,6), małopolskim (65,9) oraz pomorskim (42,5).

W ciągu 2010 roku na terenach wiejskich przybyło ponad 5 tys. km nowej sieci (przyrost o 10,1 proc.), a w miastach prawie 2 tys. km (tj. o 4,4 proc.). Największy przyrost wystąpił w województwie podkarpackim (1 132,7), mazowieckim (540,3) i pomorskim (404,4). Natomiast w pozostałych województwach kształtował się poniżej 400 km.

Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi województwami odnotowano w ilości odprowadzonych ścieków. I tak, wielkości te kształtują się od prawie 235 hektometrów sześciennych w województwie mazowieckim do 29,8 hektometrów sześciennych w województwie lubuskim.

Z uwagi na to, że nie wszystkie obszary zamieszkane są podłączone do sieci kanalizacyjnej, część ścieków odprowadzana jest do systemów przydomowych (zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Liczba zbiorników bezodpływowych, w których czasowo składuje się nieczystości ciekłe, spadła z około 2 433 tys. w 2009 roku do 2 407 tys. w roku 2010, przy wzroście liczby przydomowych oczyszczalni ścieków z około 62 tys. w 2009 roku do około 81 tys. w 2010 roku (o 30,4 proc.).

W 2010 roku 68,5 proc. nieczystości ciekłych zostało zebranych przez prywatne przedsiębiorstwa (67,8 proc. w 2009 roku), 31,2 proc. przez firmy z sektora publicznego (31,9 proc. w 2009 roku), a pozostałe 0,3 proc. przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w 2009 r.). Liczba stacji zlewnych, przyjmujących ścieki od użytkowników zbiorników bezodpływowych wyniosła 2 175 przy 2 143 w roku poprzednim.

W roku 2010 zostało zebranych około 24,6 tys. dekametrów sześciennych nieczystości ciekłych, co stanowi wzrost 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Około 65,7 proc. zebranych nieczystości ciekłych pochodziło z gospodarstw domowych, 26,2 proc. z budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a pozostałe 8,1 proc. z budynków użyteczności publicznej (w 2009 r. odpowiednio 64,5 proc., 27,1 proc. i 8,4 proc.). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.