PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wyzwaniem dla miast

  • bad    23 listopada 2015 - 13:17
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wyzwaniem dla miast

Polskie miasta muszą rozbudowywać sieć kanalizacyjną, Fot. mzwik.com

Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jednym z wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta. Istotnym elementem polityki wodno-ściekowej powinno być także zmniejszenie strat wody, które sięgają nawet 13,4% oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w związku z oczyszczaniem ścieków.
Dyrektywy unijne nakazują Polsce, aby do końca 2015 roku miasta były skanalizowane odpowiednio w 95% (poniżej 100 000 mieszkańców) i 98% (powyżej 100 000 mieszkańców). Spośród miast uczestniczących w konkursie Eco-Miasto w kategorii gospodarka wodna prawie 70% spełnia te wymogi. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest więc jednym z wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta.

Analiza formularzy zgłoszeniowych w konkursie pokazuje, że istotnym elementem polityki wodno-ściekowej powinno być także zmniejszenie strat wody, które sięgają nawet 13,4% oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w związku z oczyszczaniem ścieków. Niektóre oczyszczalnie są zasilane biogazem, wykorzystywanym przez nie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Inwestycja w sieci

Każde z miast zgłoszonych do konkursu Eco-Miasto posiada sieć kanalizacyjną. Nie wszystkie jednak spełniają dyrektywy unijne, które określają minimalny procent skanalizowania wymagany na koniec 2015 roku. Największym procentem skanalizowania może pochwalić się Zabrze (99,9%), które w ostatnich latach na inwestycje związane m.in. z rozbudową sieci kanalizacyjnej wydało w sumie 798 mln złotych.

Wysokim wskaźnikiem wyróżniają się także Gdańsk (99,1%), Gdynia (99,5%) i Kraków (99,3%). Większość miast biorących udział w konkursie prowadzi kampanie edukacyjne zachęcające mieszkańców do podłączenia się do systemu kanalizacji.

Czytaj też: Kanalizacja w POIiŚ 2014-2020: wsparcie dla miast powyżej 10 tys. mieszkańców

Modernizacje i rozbudowa sieci kanalizacyjnych to duża korzyść dla środowiska, ponieważ dzięki temu zmniejsza się negatywne oddziaływanie systemu kanalizacyjnego na wody podziemne oraz eliminowane są źródła zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych.

Straty wody

Problem strat wody występuje właściwie we wszystkich systemach wodociągowych. Ograniczenie tych strat nie tylko obniża koszty sprzedawanej wody, ale także chroni zasoby wodne. Jak pokazuje analiza formularzy, średnie straty wody w systemach wodociągowych miast uczestniczących w konkursie wynoszą ponad 10%.

Niektóre miasta podkreślają, że jest to dla nich poważnym problemem i szukają rozwiązań, mających poprawić tę sytuację. Konstancin-Jeziorna, aby zminimalizować straty, przebudowuje sieć wodociągową wymieniając rury żeliwne i azbestocementowe na rury PVC i PE. Warszawa wdraża system monitoringu w zakresie sieci i obiektów wodociągowych, Puławy wybudowały 22 km nowej sieci wodociągowej, a Zabrze w ramach dwuetapowego projektu pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zmodernizowało ok.120 km sieci.KOMENTARZE (1)

  • Podobnie jak z odpadami, 2015-11-23 16:51:48

    I aż dziwne, że tym razem eksperci nie przedstawili tezy, że aby było lepiej, taniej i koszerniej to trzeba wodociągi sprywatyzować - portalsamorzadowy.pl/rozmowa-tygodnia/ppp-bot-oraz-prywatyzacja-to-rozwiazania-dla-polskich-wodociagow,32834.html