PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Kadzidle

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)    3 lipca 2010 - 15:30

Do końca 2012 praktycznie całe Kadzidło zostanie skanalizowane. Rozbudowane będą także wodociąg oraz oczyszczalnia ścieków. Na ten cel ze środków unijnych przeznaczonych zostanie ponad 11,9 mln zł.
Kadzidło obecnie cechuje bardzo niski stopień skanalizowania. Dzięki funduszom unijnym uda się doprowadzić sieć kanalizacyjną do wszystkich większych osiedli obejmując praktycznie całą miejscowość. Projekt przewiduje budowę 20 przepompowni ścieków, stworzenie sieci kanalizacyjnej o długości 11,3 km, sieci wodociągowej o długości 3,5 km.

Oprócz sieci kanalizacyjnej rozbudowana będzie także oczyszczalnia ścieków w Kadzidle. Dzięki tej inwestycji wzrośnie średnia dobowa wydajność z 340 m3 do 710 m3 ścieków oczyszczonych na dobę. Wykonany zostanie dodatkowy zbiornik retencyjny, który będzie zintegrowany z reaktorem biologicznym. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych będzie się odbywało rurociągiem istniejącym po dostosowaniu wielkości pomp do zwiększonego przepływu.

Oczyszczalnia wzbogaci się także o dodatkowy element przeróbki osadów. Kompostowaniu poddawane będą osady ściekowe odwodnione oraz materiał strukturalny. Zakłada się realizację 2 - 3 pryzm kompostowych w obudowie kontenera betonowego z instalacją rusztu napowietrzającego i osłoną zupełną oraz stanowiska wiaty przygotowania osadów i materiału strukturalnego do kompostowania, a także stanowiska wiaty konfekcjonowania kompostu.

Inwestycja pt. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle została wyłoniona do dofinansowania w ramach Priorytetu IV Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WM 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 14,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 11, 9 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: