PARTNER PORTALU
 • BGK

Rozporządzenie o taryfach wodno-kanalizacyjnych niezgodne z Konstytucją?

 • pt    23 stycznia 2018 - 09:49
Rozporządzenie o taryfach wodno-kanalizacyjnych niezgodne z Konstytucją?
W ocenie Izby projekt nie tylko narusza prawo europejskie, ale jest niezgodny z zapisami Konstytucji (fot. Pixabay)

Izba Gospodarcze Wodociągi Polski po przeprowadzeniu konsultacji i analiz projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wnosi o zaniechanie prac na projektem.
 • Nowe Prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br.
 • Nadal trwają jednak spory i dyskusje o sposób interpretacji wielu przepisów.
 • Szczególne wątpliwości budzi rozporządzenie w sprawie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Jak czytamy w piśmie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie skierowanym do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który po zmianach w rządzie odpowiada za gospodarkę wodną: „po przeprowadzeniu konsultacji i analiz Izba wnosi o zaniechanie dalszych prac nad projektem rozporządzenia”.

W ocenie Izby projekt nie tylko narusza prawo europejskie, ale jest niezgodny z zapisami Konstytucji.

Czytaj też: Gospodarka wodna w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak przypomniano w piśmie, z zapisów Konstytucji wynika, że Rzeczpospolita zapewnia ochronę środowiska, która jest obowiązkiem władz publicznych, a także, że każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie tego stanu.

Tymczasem - zdaniem IGWP – rozporządzenie zwalnia zanieczyszczającego z ponoszenia kosztów swojej działalności i przerzuca te koszty na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Zdaniem członków Izby projekt narusza także zasady wolności działań gospodarczych oraz równości wobec prawa. Przykładem na to ostatnie jest zdaniem IGWP proponowane wprowadzenie normy prawnej ograniczającej wysokość marży.

Izba zauważa także wiele innych wad projektu. Jednym z nich jest obowiązek kalkulowania taryf z trzyletnim wyprzedzeniem.

Izba wskazuje, iż stosowanie 36-miesięcznego okresu do kalkulacji taryf oznacza brak możliwości stopniowego planowania kosztów na każdy rok oddzielnie, co powoduje zawyżenie taryfy w pierwszym roku i jej zaniżenie w kolejnych dwóch latach, a także uzyskanie wyższych wyników w pierwszym roku i niższych w kolejnych latach.

Zdaniem IGWP planowanie na okres trzech lat kosztów i dochodów na podstawie sumy kosztów i dochodów osiągniętych w trzech latach poprzednich jest metodyką mało precyzyjną oraz niezmiernie rzadko stosowaną w gospodarce z dużą dynamiką zmian. - Założenie, że taryfy na okres trzech lat można opracować wyłącznie na podstawie danych z trzech poprzedzających ich wprowadzenie lat jest absurdalne i pozbawione ekonomicznego uzasadnienia – czytamy w piśmie.

Izba rekomenduje zachowanie 12-miesięcznego okresu obrachunkowego. Jak tłumaczy, jest to uzasadnione tym, że sięganie do tak historycznych danych jak koszty sprzed trzech lat w odniesieniu do tak dynamicznie rozwijającej się branży jak wod.-kan., jest nieuzasadnione ekonomicznie i obarczone możliwością popełnienia zbyt dużego błędu w oszacowaniu kosztów na następne 3 lata.

Treść pisma w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (8)

 • ???, 2018-01-24 11:35:40

  Do h2o: ???
 • h2o, 2018-01-24 10:51:18

  Do Dobra zmiana się spóźnia: a ile kosztuje cię komóra?
 • hajer, 2018-01-23 19:05:56

  Tak właśnie w Polsce tworzy się prawo. Ale podobno to suwerena nie interesuje. Do czasu.