PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozwiane wątpliwości w sprawie śmieci

  • GK    17 października 2011 - 08:15
Rozwiane wątpliwości w sprawie śmieci

Pierwsze roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za rok 2012 gmina musi złożyć do 31 marca 2013 r.
Tak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego na zapytanie posła Łukasza Borowiaka w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj też: Śmieci na głowie gmin

Janusz Zaleski przypomniał, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. w części nieobjętej przepisami przejściowymi.

Czytaj też: Liczenie ilości odpadów według aktualnego stanu jest nieporozumieniem

Przepisy przejściowe pozwalają gminom na stopniowe wprowadzanie poszczególnych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak aby ostatecznie zaczął on funkcjonować 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Ustawa nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Przede wszystkim przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, co w praktyce oznacza, że gmina musi stworzyć system, koordynować go i nim zarządzać. Gmina zyskuje również obowiązki kontrolne i sprawozdawcze.

Od 1 stycznia 2012 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis przedsiębiorcy do rejestru ma zastąpić zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych. Od tego terminu gmina również zyskuje obowiązki sprawozdawcze.

Pierwsze roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami składane do marszałka województwa oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za rok 2012 jest obowiązana złożyć do 31 marca 2013 r.

Nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy powinny wejść w życie nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin. Również do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji. Od tego czasu powinna rozpocząć się kampania informacyjna, w której gminy poinformują właścicieli nieruchomości o obowiązkach wynikających z podjętych uchwał.

Podjęte uchwały powinny wejść w życie nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy. Od tego dnia na terenie gminy rusza nowy system, właściciele nieruchomości zaczynają uiszczać gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a gmina jest zobowiązana zapewnić odbieranie odpadów komunalnych.

Do tego czasu powinny zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada gminy w drodze uchwały ustali metodę liczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawkę opłaty, termin, częstotliwość i tryb uiszczania tej opłaty. Opłata ma stanowić iloczyn ustalonej stawki oraz jednego z wybranych wskaźników: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody, albo powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego. Uchwalając stawki opłat należy ustalić niższą stawkę opłaty dla odpadów zebranych selektywnie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.