PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruda Śląska: Mieszkańcy nie chcą zakładu przetwarzania odpadów

  • aw    14 kwietnia 2017 - 16:08
Ruda Śląska: Mieszkańcy nie chcą zakładu przetwarzania odpadów
Spotkanie zorganizowano przez radnych dzielnicy na prośbę zaniepokojonych mieszkańców. (fot.facebook)

W ZSP nr 2 w Rudzie Śl. zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców z władzami miasta. Powód? Plany budowy zakładu przetwarzania odpadów.
• Mieszkańcy Halemby (dzielnicy Rudy Śląskiej) sprzeciwiają się budowie zakładu przetwarzania odpadów w ich sąsiedztwie.

• Chodzi o inwestycję, którą prywatna firma zamierza wykonać na jednej z działek po byłej elektrowni „Halemba”.

• Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska można przesyłać do magistratu do 19 kwietnia 2017 r.

Spotkanie zorganizowano przez radnych dzielnicy na prośbę zaniepokojonych mieszkańców.

Czego obawiają się mieszkańcy?

Zwracano uwagę na to, iż w raporcie wiele rzeczy zostało pominiętych lub zbyt powierzchownie omówionych. Obawy w dużej mierze dotyczyły rodzaju odpadów, jakie byłyby w tym miejscu przetwarzane - określonych jako niebezpieczne.

- W przetwórni odpadów znajdzie się ponad 300 różnych niebezpiecznych substancji – to między innymi rtęć, kadm, azbest – alarmowała jedna z mieszkanek. - Mówi się o tym, że zanieczyszczenia nie będą przedostawały się poza teren zakładu. Ale jaką mamy pewność co do tego? – pytała inna.

Zwracano też uwagę na dojazd do zakładu. Mieszkańcy nauczeni przykrymi doświadczeniami związanymi z działalnością poprzedniego właściciela terenów po byłej elektrowni ostro sprzeciwiali się wykorzystaniu ulic Piotra Skargi i Mikołowskiej do celów dojazdowych.

- Uciążliwości były ogromne. Byliśmy świadkami wielu nieodpowiednich działań. A nasze interwencje przez długi czas przynosiły marny skutek – mówił jeden z mieszkańców.

– Żadne pozwolenia dotyczące budowy zakładu w tym miejscu nie zostały jeszcze wydane. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Od ich wyniku w dużej mierze zależy, czy ta inwestycja ma szansę w ogóle powstać – uspokajał zebranych wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Gdzie miałby powstać nowy zakład?

Zakład przetwarzania, w tym odzysku odpadów, miałby powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni „Halemba”, zlokalizowanym kilkaset metrów od najbliższych zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w tzw. Starej Kuźnicy.

Głównym celem inwestycji ma być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych w dużej mierze do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

- W marcu otrzymaliśmy uzgodnienie treści raportu oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przystąpiliśmy do konsultacji społecznych. Jesteśmy na etapie zbierania wszystkich uwag. Na tej podstawie wydana zostanie decyzja środowiskowa. Nawet jeżeli byłaby ona pozytywna, to inwestor musi uzyskać jeszcze pozwolenie budowlane oraz zintegrowane pozwolenie marszałka – tłumaczył wiceprezydent Mejer.×
KOMENTARZE (1)

  • Widzący, 2017-04-18 08:03:49

    Czar prysł! A nie jest to miejsce na największa elektrownię słoneczną tak hucznie zapowiadaną? Tymczasem... Ludek rudzki, głupiutki czy to tylko zdanie p. Mejera?