PARTNER PORTALU
  • BGK

Rybnickie mediacje z dłużnikami czynszowymi

  • AW    1 marca 2012 - 18:55
Rybnickie mediacje z dłużnikami czynszowymi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przygotował dla najemców mieszkań gminnych propozycje rozwiązań, mających na celu umożliwienie spłacenia gminie długu wynikającego z nieterminowych opłat czynszowych. Nowością jest możliwość odpracowania długu.
Wyborem najkorzystniejszej formy uregulowania długu czynszowego zajmie się specjalnie powołany do tego celu Zespół Mediacyjny, który będzie prowadził rozmowy oraz negocjacje z lokatorami posiadającymi zadłużenie. Sprawa każdego zainteresowanego najemcy rozpatrywana będzie indywidualnie i stosownie do jego sytuacji materialnej oraz życiowej - informuje rybnicki magistrat.

Zespół Mediacyjny stworzyć ma alternatywę dla postępowania sądowego lub komorniczego, zaś prowadzone przez niego postępowanie mediacyjne będzie miało na celu próbę odzyskania wierzytelności na drodze polubownej. Proponowana przez Zespół Mediacyjny pomoc polegać będzie na wspólnym znalezieniu odpowiedniej formy spłaty długu wobec gminy.

Efektem zgodnych ustaleń stron może być:

- zawarcie porozumienia o rozłożeniu na raty zadłużenia czynszowego;

- zamiana dotychczas zajmowanego mieszkania na mniejsze lub tańsze w utrzymaniu;

- możliwość odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik.

Odpracowanie jest nową formą pomocy dla zadłużonych. Skorzystanie z niej możliwe będzie po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej lub życiowej dłużnika, zaś granice świadczenia rzeczowego wyznaczać będzie zadłużenie lokatorów.

Ta forma pomocy dotyczyć będzie zarówno najemców, jak i osób, którym wypowiedziano umowę najmu z powodu zaległości czynszowych. W toku postępowania mediacyjnego nastąpi ustalenie rodzajów czynności wykonywanych w ramach świadczenia rzeczowego z uwzględnieniem możliwości czasowych oraz zdrowotnych osób zadłużonych.

Przedmiotem świadczenia rzeczowego będą m.in. prace porządkowe, takie jak odśnieżanie, grabienie, plewienie, sprzątanie strychów, piwnic, pomieszczeń po remontach czy też pomocnicze prace administracyjne polegające na doręczeniu korespondencji na terenie miasta. Stawka za świadczenie rzeczowe na rzecz gminy zależeć będzie od rodzaju wykonywanych czynności. Prace porządkowe wycenione są na 10 zł za godzinę, jednakże szczegółowy wykaz prac możliwych do wykonania w ramach świadczenia rzeczowego wraz z kalkulacją ich wartości zostanie ustalony z innymi jednostkami miasta zainteresowanymi tą formą pracy.

Możliwość spłaty zadłużenia w formie odpracowania nie ma żadnego wpływu na świadczenia przyznawane lokatorom w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych czy dodatków mieszkaniowych.

Zmniejszenie zadłużenia zależeć będzie przede wszystkim od czasu przepracowanego na rzecz gminy i rzetelności wykonania powierzonych czynności. Jeżeli najemca nie przystąpi do wykonania świadczenia rzeczowego we wskazanym miejscu i czasie, pomimo dopełnienia wszelkich formalności związanych z możliwością odpracowania, umowa wygasa. Umowa o odpracowanie długu może być ponadto rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania świadczenia.

Urzad dodaje jednocześnie, że wobec osób, które nie wyrażą woli skorzystania z żadnej formy gminnej pomocy wychodzenia z długów czynszowych, będą wyciągane bardziej restrykcyjne konsekwencje przewidziane w przepisach prawa.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2012-03-04 07:04:16

    Zadłużonych, z mieszkań, Precz nie wyrzucicie, A ludziom trza pracą Uprzyjemniać życie. Gdy się jeden z drugim Na pracy wzbogaci, To sobie uciuła I Wam też zapłaci.