PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd przedstawił propozycje nowych stawek opłat za usługi wodne

 • PAP/AH    7 listopada 2017 - 16:37
Rząd przedstawił propozycje nowych stawek opłat za usługi wodne
Podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, będą ponosić opłaty za usługi wodne. fot. Pixabay

Od 4 do blisko 7 groszy wyniosą jednostkowe stawki opłaty za pobór 1 m sześć. wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Środowiska.
• Zgodnie z projektem koszty usług wodnych będą składały się z opłaty stałej i opłaty zmiennej.

• W rozporządzeniu określono jednostkowe stawki kilkudziesięciu rodzajów opłat.

• Celem wprowadzenia opłaty stałej jest określenie rzeczywistych potrzeb podmiotów korzystających z wód w ramach usług wodnych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, którego celem jest pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Zgodnie z projektem podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, powinny ponosić opłaty za usługi wodne. Jak tłumaczy resort środowiska, był to jeden z warunków uruchomienia przez Unię Europejską płatności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej.

Zgodnie z projektem koszty usług wodnych będą składały się z opłaty stałej i opłaty zmiennej. W rozporządzeniu określono jednostkowe stawki kilkudziesięciu rodzajów opłat.

Przykładowo, jednostkowa stawka opłaty zmiennej do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ma wynieść 0,068 zł za 1 m sześć. pobranych wód podziemnych. W przypadku pobranych wód powierzchniowych stawka ma wynosić 0,040 zł za 1 m sześć.

Projekt precyzuje też, że opłata stała będzie naliczana za maksymalną ilość m sześć./s pobranej wody powierzchniowej lub podziemnej, jaka została ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym. Opłata stała będzie naliczana również za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także za odprowadzanie wód opadowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Z kolei opłata za odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast będzie ponoszona wyłącznie w formie opłaty stałej.

Autorzy projektu wskazali, że celem wprowadzenia opłaty stałej jest określenie rzeczywistych potrzeb podmiotów korzystających z wód w ramach usług wodnych. Będzie to miało wpływ na racjonalizację zarządzania zasobami wodnymi przez "uwolnienie" zasobów, które zostały rozdysponowane przez obowiązujące pozwolenia wodnoprawne lub pozwolenia zintegrowane i nie są wykorzystane w celu określonym w tych pozwoleniach.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów, wysokości jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w latach 2018 - 2019 nie ulegają podwyższeniu. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • Prof. Glass, 2017-11-08 12:30:49

  Niedługo goje będą się kąpać we własnych smarkach!? Szalom
 • obs1248, 2017-11-08 08:52:00

  A co z powietrzem? Opłatę klimatyczną już mamy. Czas pomyśleć o dodatku zapachowym,dymnym itp.