Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Ściślejsza kontrola przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości, czy zmiana przepisów dot. bazy danych o produktach i opakowaniach - takie mają być m.in skutki projektu nowelizacji ustawy o odpadach, którą przyjął rząd.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach
Zmiany dotyczące ewidencji odpadów mają na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości. (fot. Shutterstock)

• Zmiany dotyczące ewidencji odpadów mają na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

• Pojawi się też możliwość finansowania usuwania odpadów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• Nowelizacja ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.

Jak poinformowało we wtorek (7 listopad) w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska. Zaznaczono, że projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.

"Dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. W Unii Europejskiej lokalne warunki klimatyczne mają wpływ na ilość energii, którą można technicznie wykorzystać lub wyprodukować w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej" - napisano.

Jak podkreślono, rozwiązanie to ma na celu zapewnienie równych warunków działania instalacji, potrzebnych do przeprowadzania tych procesów we wszystkich krajach UE.

Według CIR, w projekcie nowelizacji ustawy przewidziano również zmianę przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

"Zaproponowano, aby BDO - oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw i decyzji dotyczących gospodarki odpadami - posiadała również moduł ewidencji odpadów" - zaznaczono.

Jak podkreślono, nowy moduł będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z "szarą strefą" w gospodarce odpadami. "W praktyce chodzi o ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości" - napisano.

Jak wskazał CIR, nowe przepisy wymagają też posiadania przez kierowcę - w trakcie wykonywania transportu odpadów - potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO. "Projekt przewiduje, że nie będzie możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów" - napisano. Dodano, że obecnie przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w ciągu miesiąca. Nie jest też wymagane, aby zbiorcza karta przekazania odpadów była okazywana przez kierowcę uprawnionym służbom w trakcie ich transportu.

Według CIR, prowadzi to do "licznych patologii", ponieważ niektóre firmy odbierające odpady (w tym m.in. odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) potwierdzają "fikcyjne przetwarzanie odpadów, a w efekcie odpady są porzucane w lasach i na wyrobiskach".

Jak poinformowano, wprowadzono także możliwość elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. "Umożliwi to uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania" - napisano. Dodano, że bieżący dostęp do informacji dotyczących transportu odpadów za pomocą BDO pozwoli także na "nadzór nad przemieszczaniem się odpadów oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości". Narzędzie ma usprawnić pracę zarówno organów Inspekcji Ochrony Środowiska, gmin, organów ochrony środowiska, jak i organów ścigania, Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb.

"Zgodnie z projektem, usprawnione będzie pozyskiwanie szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami w firmach oraz zapewnione zostaną wiarygodne informacje potrzebne do obliczania poziomów odzysku i recyklingu oraz do sprawozdań związanych z gospodarką odpadami składanych do Komisji Europejskiej" - wskazano.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (7)ZOBACZ WSZYSTKIE

Polski wolnorynkowy system gospodarki odpadami przynoszący niebagatelne zyski poprzez zastosowanie nowatorskich metod wypalania odpadów na składowiskach -cieszy się coraz większym zainteresowaniem komercyjnych firm zachodniej Europy... lubin.pl/holenderskie-smieci-zatrzymane-w-klopotowie/

Zyski, zyski a tu gore..., 2017-11-10 16:20:33 odpowiedz

Moda na milionowe zyski na odpadach - a więc drenowanie kieszeni rodzin - dotarła także do spółek miejskich, które nie chcą brać przykładów z Austrii, Holandii czy z Niemiec... pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/inowroclawianin-alarmuje-oplaty-za-odpady-komunalne-niezgodne-z-ustawa,12662280/... rozwiń

Strzygą w Inowrocławiu, 2017-11-10 14:04:21 odpowiedz

Do Dżesika: "A wystarczyłoby wyslac kilka rozgarniętych osób do Holandii, Niemiec, Austrii czy UK i skorzystać z tamtejszych doświadczeń, ktore pokazują, ze" gospodarką odpadami zajmują się tam gminne przedsiębiorstwa, które na zasadzie "non-profit" mają obowiązek zagospodarować... odpady zgodnie z prawem i w sposób przyjazny dla środowiska. U nas zaś ustalono jeszcze w XX wieku, że odpady to musi być dziedzina wysokodochodowa - a więc idealna dla kręcących lody, którzy wybierani są w drodze korupcjogennych przetargów. Gminne przedsiębiorstwo, które nie musi na siłę windować słupki zysków - nie wywiezie pod osłoną nocy śmieci do pokopalnianego wyrobiska. Ale prezes firmy rozliczanej za zyski dla właścicieli - jak nie znajdzie taniej dziury w ziemi - to po prostu podpali odpady bo to "czysty zysk"... I tak napędzana bełkotem "karuzela z przekrętami kręci się w najlepsze"... rozwiń

Eliott Ness, 2017-11-10 08:21:58 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE