PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd szykuje działania wspierające realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego

  • PAP/MIW    23 października 2017 - 13:39
Rząd szykuje działania wspierające realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego
Rząd planuje wsparcie różnorodnych form budownictwa. (fot. pixabay.com)

We wtorek (24.10) rząd zapozna się z informacją dot. działań towarzyszących realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). Chodzi m.in. o działania ministerstw zmierzające do zwiększenia zasobów mieszkaniowych, czy poprawy stanu technicznego istniejących zasobów.
Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informacja "Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego" przewiduje realizację przez różne resorty i urzędy centralne dodatkowych 23 działań.

Zostały one podzielone na 4 obszary priorytetowe, dotyczących m.in. zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania.

W ocenie MIB główne działania opisane w Narodowym Programie Mieszkaniowym, a także działania uzupełniające powinny przyczynić się do skutecznej realizacji ambitnych celów zadeklarowanych w NPM

Pierwszy z piorytetów zawiera działania różnych resortów, które zmierzają bezpośrednio do zwiększenia dostępnych zasobów mieszkaniowych, poprzez wsparcie różnorodnych form budownictwa.

- Można tu wymienić programy wsparcia budownictwa ekologicznego i drewnianego opracowane przez Ministerstwo Środowiska lub inne działania wspierające możliwości zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych przez obywateli w trudnych sytuacjach życiowych, takie jak pomoc osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), mechanizmy wsparcia finansowego dla rodzin (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), a także wsparcia kredytobiorców (Ministerstwo Finansów)" - poinformowało MIB.

Innym działaniem jest zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania. W tym obszarze określono działania MIB i MF związane z zapewnieniem finansowania dla przyjętych w przeszłości programów mieszkaniowych, takich jak "Rodzina na Swoim" czy "Mieszkanie dla Młodych", a także systemu refundacji premii gwarancyjnych dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

Kolejny obszar dot. instrumentów mających na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych. Będzie się to odbywało m.in. przy wsparciu z programu inwestycji termomodernizacyjnych ze środków Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (MŚ), czy programu badania stanu technicznego budynków wybudowanych w technologii wielkopłytowej (Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie MIB). Będą także wdrażane rozwiązania rewitalizacyjne lub tworzące infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (MR, MIB, ME).

Działania zawarte w ostatnim obszarze koncentrują się na dostarczeniu rozwiązań legislacyjnych służących stworzeniu systemu prawnego mającego pozytywny wpływ na sytuację mieszkaniową w Polsce. W tym obszarze znalazły się zatem np. propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym, mające zapewnić lepsze kształcenie poszukiwanych na rynku budowlanym fachowców (Ministerstwo Edukacji Narodowej), rozwiązania prawne zmierzające do zabezpieczenia interesów konsumentów w transakcjach na rynku mieszkaniowym i alternatywnych form zabezpieczania wierzytelności (UOKiK) lub regulujących finansowanie rynku mieszkaniowego (MF).

W ocenie MIB główne działania opisane w Narodowym Programie Mieszkaniowym, a także działania uzupełniające powinny przyczynić się do skutecznej realizacji ambitnych celów zadeklarowanych w NPM, co będzie stanowiło prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe społeczeństwa.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.