PARTNER PORTALU
  • BGK

Są pieniądze na OZE w kujawsko-pomorskim

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)    9 grudnia 2010 - 12:08

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa, rozbudowa lub modernizacja OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Dofinansowanie może być udzielone na działania z zakresu wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt), energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe) oraz wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślin i zwierząt.

O dofinansowanie w formie pożyczki mogą również starać się elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MW, elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW i wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Wsparcie mogą uzyskać również projekty polegające na wytwarzaniu energii z wód geotermalnych, w pompach ciepła, instalacjach ftowoltaicznych i solarnych.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia to 0,5 mln zł, a maksymalny 10 mln zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wybranych zadań pochodzić będą z pożyczki zaciągniętej przez WFOŚiGW w Toruniu z NFOŚiGW w Warszawie w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 2) – wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • wiercipięta, 2010-12-09 12:27:04

    Tak,może znowu kupią sobie MEBLE do gabinetów zamiast ratować środowisko,co?NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: