PARTNER PORTALU
  • BGK

Są pieniądze na tramwaje w Grudziądzu

  • GK    1 października 2012 - 13:19
Są pieniądze na tramwaje w Grudziądzu

Do uchwały budżetowej, którą przyjęła rada Grudziądza podczas ostatniego posiedzenia wprowadzono zapisy dotyczące modernizacji sieci tramwajowej.
Zabezpieczono na realizację inwestycji dodatkowe środki oraz wydłużono czas realizacji zadania do października 2014 r.

Jak informuje magistrat Grudziądza, do drugiego przetargu na roboty budowlane przystąpiło 11 firm. Najtańsza oferta opiewa na 50 331 973,80 zł, natomiast najdroższa wynosi – 65 881 959,64 zł. Miasto planowało na ten cel przeznaczyć kwotę 42 285 647,72 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem zaplanowano na 12 500 000 zł, w tym: 8 046 326 zł to różnica wynikająca z najtańszej oferty, 1 500 000 zł – kwota zarezerwowana na budowę Centrali Nadzoru Ruchu, 200 000 zł – na prace związane z badaniami archeologicznymi i 2 753 674 zł – rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Warto dodać, że do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2012 – 2032 wprowadzono po stronie dochodów w latach 2013 – 2014 w związku z realizacją „Modernizacji sieci tramwajowej” sumę 7 000 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w roku 2013 w wysokości – 2 750 000 zł i w roku 2014 – 2 750 000 zł oraz po 750 000 zł w roku 2013 i 2014 dzięki wykonaniu przebudowy sieci cieplnej i wodociągowej przez spółki OPEC i MWiO.

– Po zabezpieczeniu całej kwoty na realizację inwestycji w budżecie wezwiemy firmy do uzupełnienia dokumentów. Po ich weryfikacji wybierzemy najkorzystniejszą ofertę, jeżeli nie będzie odwołań ze strony pozostałych oferentów będziemy mogli zakończyć procedurę i podpisać umowę z wykonawcą – mówi prezydent Robert Malinowski.

<!-- pagebreak //-->

W ramach modernizacji planowana jest budowa m.in. torowisk tramwajowych wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic, a także przebudowa jezdni, chodników i oświetlenia oraz budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem.

W projekcie znalazła się również budowa systemu informacji pasażerskiej i wyposażenie Budynku Centrali Nadzoru Ruchu. Inwestycja objęłaby odcinek pomiędzy Al. 23 Stycznia – Starym Miastem – ul. Legionów – pętlą w Tarpnie wraz z trasami kablowymi w ul. Sikorskiego i Sienkiewicza oraz ul. Chełmińska na odcinku od ul. Włodka do ul. Kraszewskiego, ul. Chełmińska na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Południowej i ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Południowej do pętli Rządz, a także skrzyżowania: ul. Toruńska – ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska – Al. 23 Stycznia.
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.