PARTNER PORTALU
  • BGK

Są pieniądze na zabytki

  • BEZ    21 stycznia 2010 - 16:10

O dotacje na renowacje zabytkowych kościółków, pałacyków, zameczków czy dworków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z terenu Mazowsza. W budżecie województwa mazowieckiego na ochronę i konserwację zabytków zarezerwowano 3,8 mln zł.
Już od 11 lat Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera remonty i renowacje mazowieckich zabytków. W ciągu ostatnich siedmiu lat przeznaczono na ten cel blisko 18 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, obok podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego z Mazowsza.

– Pozwoli to nam na wsparcie także zabytkowych pałacyków, zamków czy dworków znajdujących się w rękach samorządów lokalnych – powiedział marszałek Adam Struzik.

Aby otrzymać dotację wnioskodawca musi być właścicielem zabytku lub  posiadać do niego tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Konieczne jest także, aby obiekt taki był wpisany do rejestru zabytków.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać do 15 lutego 2010 r. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data wpływu wniosku).

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad wsparcia można znaleźć pod adresem http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7908

Wśród dofinansowanych w ubiegłych latach zabytków znalazły się m.in.: Bazylika Katedralna w Płocku, kościół Ojców Bernardynów w Radomiu, Klasztor Sióstr Wizytek w Warszawie, kolegiata w Myszyńcu, drewniane kościółki w Drogiszce, Jeruzalu, Barcicach i Żeliszewie Podkościelnym, odnalezione w Pruszynie koło Siedlec unikatowe w skali światowej organy Wagnera, organy Wurlitzera i szereg innych cennych dla Mazowsza zabytków nieruchomych i ruchomych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.