PARTNER PORTALU
 • BGK

Sąd Najwyższy: gmina ma nadzorować właścicieli nieruchomości ws. czystości chodników

 • MIW    29 listopada 2017 - 18:49
Sąd Najwyższy: gmina ma nadzorować właścicieli nieruchomości ws. czystości chodników
Uprzątnięcie śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości (fot. pixabay.com)

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tak stwierdził w wydanym 24 listopada orzeczeniu Sąd Najwyższy.




Uchwała taka została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy. Sąd Najwyższy rozważył, jaka relacja zachodzi między ustawą o drogach publicznych, a ustawą o utrzymaniu czystości w gminach i stwierdził, że ta druga stanowi prawo szczególne względem tej pierwszej.

Jak podkreśla Sąd Najwyższy nie dopatrzył się on solidarnej odpowiedzialności gminy za szkodę spowodowaną zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zastrzegł jednak, że takie rozstrzygnięcie nie oznacza, iż gmina nie będzie odpowiadała za niewykonanie obowiązków właściciela, ponieważ art. 5 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakłada na nią obowiązek nadzoru nad wykonaniem obowiązków utrzymania chodników w czystości.

- Jeżeli gmina zaniedba ten obowiązek, to odpowiada, ale z regresem do właściciela nieruchomości – informuje Sąd Najwyższy. Przypomina zarazem, że choć uprzątanie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości, to jednak gmina ma za zadanie nadzorowanie wykonania tego obowiązku i dysponuje stosownymi środkami przymuszającymi.

- Jeśli tego nie czyni, może podlegać odpowiedzialności, choć nie jest to odpowiedzialność solidarna wraz z właścicielem nieruchomości. Gmina, o ile naprawi szkodę, może zwrócić się do właściciela z roszczeniem regresowym o zwrot równowartości odszkodowania – tłumaczy SN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (9)

 • Do normalności zmierzajmy, 2018-01-06 18:12:07

  Do ...: Na fotografii jest niemiecki pracownik niemieckiej firmy gminnej który tak jak to jest w całym cywilizowanym świecie odśnieża rano podatnikom i ich rodzinom chodnik aby wydostać się do przestrzeni publicznej...
 • Swe, 2018-01-06 11:35:59

  W zeszłym roku babina na krukach odsnieżyła że szczególną starannością chodniczek. Już za jej przykładem miałem też odświeżyć przed moim domkiem a tu przyjechał pług śnieżny, gminny czy miastowy i robotę babci szlak trafił. Szybko wycofała się do domku
 • Qqq, 2018-01-06 11:27:35

  Hehe tera ino czekać jak wspólnoty w blokach będą musiały na własny koszt sprzątać że śniegu chodniki wzdłuż bloku