Sąd Najwyższy ws. wyroków o eksmisję. Gmina może zabezpieczyć swój interes

Gmina, która wie o sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest uprawniona do złożenia apelacji od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, w którym ustalono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu. Takie właśnie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy 24 listopada po rozpoznaniu pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy.
Sąd Najwyższy ws. wyroków o eksmisję. Gmina może zabezpieczyć swój interes
Musi zatem istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – stwierdził SN. (fot. pixabay.com)

Zapytanie dotyczyło tego, czy gmina, która przystąpiła do sprawy, będąc zawiadomiona o toczącym się procesie o opróżnienie lokalu na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ma interes prawny w zaskarżeniu zapadłego wyroku w części uwzględniającej powództwo o opróżnienie lokalu.

W odpowiedzi na to zapytanie SN przypomniał, że art. 14 wspomnianej ustawy stanowi, że w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu (bądź o jego braku) do otrzymania lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie. A zatem orzeczenie takie wpływa na sytuację prawną gminy, mimo że nie bierze udziału w postępowaniu.

- Musi zatem istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – stwierdza SN.

Czytaj: Eksmisje, mieszkania socjalne: Zmiana przepisów? Sąd zdecyduje, komu należy się mieszkanie?

Wskazuje zarazem, że taki mechanizm wynika z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z nimi do sytuacji prawnej gminy w procesie eksmisyjnym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o interwencji ubocznej, jednak z istotnymi wyjątkami. Gmina nie musi bowiem wykazywać swojego interesu prawnego przystępując do sprawy. Czynności gminy mogą – inaczej niż w przypadku typowej interwencji - pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której gmina przystępuje. Przepis art. 15 ust. 3 ustawy nie ogranicza natomiast pozostałych uprawnień procesowych gminy, wiążących się z interwencja uboczną, ani też nie limituje ich do jakiegoś fragmentu sprawy.

- Gmina może zatem złożyć apelację od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu w pełnym zakresie, a nie jedynie w odniesieniu do obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego – stwierdza SN.

Czytaj: Eksmisje, mieszkania socjalne: Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz interweniuje

Jak wyjaśnia, w sprawie o nakazanie opróżnienia lokalu sąd orzeka o istnieniu uprawnienia pozwanego obowiązanego do opróżnienia lokalu. To zaś skutkuje tym, że gmina, mimo że nie bierze udziału w postępowaniu (bo toczy się ono w strukturze procesu cywilnego i ma charakter ściśle dwustronny), może być obciążona obowiązkiem, który jest konsekwencją art. 14 ustawy.

- Czyli wyrok w sprawie eksmisyjnej, uwzględniający powództwo eksmisyjne ma skutek wobec osoby trzeciej. Zatem musi istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – powtarza SN.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE