PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd Najwyższy ws. wyroków o eksmisję. Gmina może zabezpieczyć swój interes

  • MIW    30 listopada 2017 - 13:29
Sąd Najwyższy ws. wyroków o eksmisję. Gmina może zabezpieczyć swój interes
Musi zatem istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – stwierdził SN. (fot. pixabay.com)

Gmina, która wie o sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest uprawniona do złożenia apelacji od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, w którym ustalono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu. Takie właśnie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy 24 listopada po rozpoznaniu pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy.
Zapytanie dotyczyło tego, czy gmina, która przystąpiła do sprawy, będąc zawiadomiona o toczącym się procesie o opróżnienie lokalu na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ma interes prawny w zaskarżeniu zapadłego wyroku w części uwzględniającej powództwo o opróżnienie lokalu.

W odpowiedzi na to zapytanie SN przypomniał, że art. 14 wspomnianej ustawy stanowi, że w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu (bądź o jego braku) do otrzymania lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie. A zatem orzeczenie takie wpływa na sytuację prawną gminy, mimo że nie bierze udziału w postępowaniu.

- Musi zatem istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – stwierdza SN.

Czytaj: Eksmisje, mieszkania socjalne: Zmiana przepisów? Sąd zdecyduje, komu należy się mieszkanie?

Wskazuje zarazem, że taki mechanizm wynika z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z nimi do sytuacji prawnej gminy w procesie eksmisyjnym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o interwencji ubocznej, jednak z istotnymi wyjątkami. Gmina nie musi bowiem wykazywać swojego interesu prawnego przystępując do sprawy. Czynności gminy mogą – inaczej niż w przypadku typowej interwencji - pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której gmina przystępuje. Przepis art. 15 ust. 3 ustawy nie ogranicza natomiast pozostałych uprawnień procesowych gminy, wiążących się z interwencja uboczną, ani też nie limituje ich do jakiegoś fragmentu sprawy.

- Gmina może zatem złożyć apelację od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu w pełnym zakresie, a nie jedynie w odniesieniu do obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego – stwierdza SN.

Czytaj: Eksmisje, mieszkania socjalne: Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz interweniuje

Jak wyjaśnia, w sprawie o nakazanie opróżnienia lokalu sąd orzeka o istnieniu uprawnienia pozwanego obowiązanego do opróżnienia lokalu. To zaś skutkuje tym, że gmina, mimo że nie bierze udziału w postępowaniu (bo toczy się ono w strukturze procesu cywilnego i ma charakter ściśle dwustronny), może być obciążona obowiązkiem, który jest konsekwencją art. 14 ustawy.

- Czyli wyrok w sprawie eksmisyjnej, uwzględniający powództwo eksmisyjne ma skutek wobec osoby trzeciej. Zatem musi istnieć mechanizm prawny, który pozwoli zabezpieczyć interesy gminy – powtarza SN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.