PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy: nowe regulacje ws. śmieci wprowadzane nagle, bez konsultacji

  • bad    23 lipca 2014 - 12:57
Samorządowcy: nowe regulacje ws. śmieci wprowadzane nagle, bez konsultacji

Części zmian w ustawie śmieciowej nie zaopiniujemy pozytywnie, ponieważ prowadzą one do zbędnego usztywnienia systemu tam, gdzie gminy skutecznie zbudowały swoje rozwiązania – piszą samorządowcy do członków sejmowych komisji.
Jak informowaliśmy, odwołano środowe sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się nowelizacją przepisów dotyczących gospodarki odpadami przed komisjami sejmowymi. Zostanie ono poprzedzone rozpatrzeniem projektu nowelizacji w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy śmieciowej najpierw w KWRiST

Dotarliśmy do szczegółów pisma przesłanego przez przedstawicieli organizacji samorządowych do komisji sejmowych.

Zdaniem samorządowców projekt nowelizacji, nad którymi pracują posłowie zawiera nowe regulacje, które są wprowadzane nagle, bez wystarczających konsultacji z gminami, przedwcześnie zmieniając i tak trudne warunki wprowadzania nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Organizacje zarzucają członkom podkomisji, że uwagi samorządowców nie zostały wykorzystane przez podkomisję.

Samorządowcy przypominają, że na ostatnim posiedzeniu KWRiST ustalili ze stroną rządową, że przedstawi ona swoje stanowisko wobec wyników prac podkomisji, po czym - na lipcowym posiedzeniu Komisji (30 lipca) - zostanie przyjęte stanowisko wobec tego, ważnego dla funkcjonowania gmin projektu zmian w ustawach.

- Jest więc oczywiste, że potrzebujemy więcej czasu, aby merytorycznie i odpowiedzialnie się do nich odnieść - czytamy w liście.

Samorządowcy zapowiadają, że części regulacji nie zaopiniują pozytywnie, ponieważ prowadzą one do zbędnego usztywnienia systemu tam, gdzie gminy w sposób skuteczny i satysfakcjonujący zbudowały już swoje rozwiązania.

- Inne regulacje są wadliwe, tylko pozornie stanowiąc realizację naszych postulatów. W przepisach przejściowych oczywiście brakuje regulacji dotyczących umów zawartych przez gminy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów - zaznaczają samorządowcy.

W opinii autorów listu sprawozdanie podkomisji realizuje kilka ważnych postulatów, zgłaszanych przez gminy, w tym dotyczących m.in.:

* dookreślenia obowiązków współwłaścicieli,

* wyjaśnienia sytuacji spółdzielni mieszkaniowych,

* rezygnacji z ustanowienia wójta organem egzekucyjnym.

Samorządowcy dodają, że wadliwie zrealizowany jest postulat zmian w przepisach dotyczących deklaracji, w części, która stanowi, że obywatel płaci wyższą stawkę bez zmiany deklaracji (to dobrze), ale i bez skutecznego poinformowania go o zmianie stawki.

- Jeśli obywatel nie będzie poinformowany o zmianie stawki, wystawienie tytułu wykonawczego będzie co najmniej zaskarżalne, jeśli nie bezpodstawne - twierdzą autorzy listu.

Samorządowcy podkreślają ponadto, iż z wojewódzkiego planu nie wynika żaden obowiązek dla gmin, ponieważ plan ten nie ma i nie może być wiążący dla gmin.

- Kategorycznie protestujemy przeciwko usztywnianiu organizacji PSZOK przez ustalenie, że muszą one mieć charakter stacjonarny. W wielu gminach przyjęto doskonale sprawdzające się rozwiązania mobilne, niezależnie od stacjonarnych. Proponowany zapis uniemożliwi ich funkcjonowanie, zatem bezzasadnie ograniczy samodzielność gmin w tym zakresie - piszą samorządowcy.

W opinii organizacji samorządowych propozycje przepisów dają ministrowi bezprawną delegację dorozszerzania w drodze rozporządzenia zakresu zadania określonego w ustawie. Projekt nie zawiera wystarczającego uzasadnienia dla pozaustawowego zwiększania zakresu zadania gmin, a ponadto przewiduje niedopuszczalną ingerencję ministra w szczegółowy sposób wykonywania tego zadania własnego.

Samorządowcy proponują niezbędne ich zdaniem zmiany w projekcie:

* dopisanie w art. 6k ust. 1 słów "stanowiącej akt prawa miejscowego" (zgodnie z projektem z druku 2377),

* zrezygnowanie z obligatoryjności przetargu wobec własnych podmiotów,

* wprowadzenie możliwości dokonania zamówienia in-house, zgodnie z nową dyrektywą UE dot. zamówień publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Seweryn, 2014-07-25 22:06:37

    Widać,ze nastąpiło ożywienie działalności samorządowców w całym kraju. W Warszawie też przyspieszyli. Warszawska Wspólnota Samorządowa bierze się również do roboty.