Samorządy dostosują przystanki i dworce do potrzeb niepełnosprawnych. Koszt to 5 mln zł

Rozpoczynają się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy mają ułatwić niepełnosprawnym korzystanie z dworców autobusowych.
Samorządy dostosują przystanki i dworce do potrzeb niepełnosprawnych. Koszt to 5 mln zł
Projekt wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest JST. Fot. kielce.uw.gov.pl

Projekt trafi pod obrady podkomisji nadzwyczajnej 13 stycznia. Tego dnia opiniować projekt ma także komisja samorządu.

16 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uzasadniał konieczność wprowadzenia zmian. Wyjaśnił, że projekt na celu wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Czytaj też: Dworce mamy coraz ładniejsze. Warto zobaczyć

– Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie przepisy prawne nie wykonują w pełni zobowiązań wynikających z rozporządzenia, konieczne jest dokonanie stosownych zmian. Stąd bierze się propozycja rządu – wyjaśnił Zbigniew Rynasiewicz.

Projekt wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego.

Czytaj też: Zmodernizowany dworzec autobusowy i kolejowy w Płocku

Dotyczy to dworców, które są zlokalizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców oraz w których rocznie obsługiwanych jest powyżej 500 tys. pasażerów. Na tych samorządach będzie ciążył obowiązek udzielania na dworcach pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wyznaczenie dworców będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, która dostosowała dworzec do udzielania wspomnianej pomocy. Wniosek będzie składany za pośrednictwem wojewody.

W przypadku skarg pasażerów, organem właściwym do ich rozpatrzenia w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym będzie odpowiednio – gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów albo województwo.

Posłowie oceniają skutki regulacji: koszty dostosowania 21 dworców po stronie samorządu szacuje się w okresie 10 lat od wprowadzenia regulacji na ponad 5 mln zł, przy czym najwyższe przewiduje się w pierwszym roku.

Resort przewiduje się, że nowe zadanie marszałka województwa będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE