Samorządy znów ufundują stypendia

  • „Dziennik Gazeta Prawna”
  • 15-12-2009
  • drukuj
Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom oraz doktorantom stypendia i nagrody.
Samorządy znów ufundują stypendia

Wchodzące dziś w życie przepisy zmieniające prawo o szkolnictwie wyższym pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną.

Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne.

„Sądziliśmy, że przepisy umożliwiające samorządom przyznawanie studentom stypendiów zaczną obowiązywać wcześniej, ale lepiej późno niż wcale – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublina.

Rok temu lubelscy radni przyjęli uchwałę o fundowaniu stypendiów dla najlepszych studentów. Unieważnił ją jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. W konsekwencji tego wyroku wielu studentów nie otrzymało wsparcia od samorządów.

Marszałek województwa pomorskiego wspierał finansowo studentów od 2002 roku. Co roku około 50 najlepszych z tego województwa otrzymało miesięcznie nawet 350 zł. „W tym roku urząd musiał zrezygnować z pomocy dla studentów, bo okazało się, że nie mamy podstawy prawnej do jej udzielania” – wyjaśnia Elżbieta Lamparska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Nie wszystkie samorządy wycofały się z pomocy. W tym roku jednorazową Nagrodę Samorządu Miasta Tychy (1766,46 zł) może otrzymać 20 najlepszych studentów angażujących się w rozwój i promocję miasta. Nagrodę miasto funduje od czterech lat.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE