PARTNER PORTALU
  • BGK

Segregacja odpadów się opłaci

  • GK    24 października 2012 - 12:26
Segregacja odpadów się opłaci

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lżej finansowo będzie tym, którzy segregują odpady, ale nie tylko metal, szkło, papier czy plastik.
Istnieje, również możliwość uzyskania niższego rachunku za stosowanie opakowań z toreb biodegradowalnych, o ile odpady z tych opakowań są zbierane w sposób selektywny i o ile rada gminy wydała odpowiednią uchwałę określającą niższe stawki również z tego tytułu.

Czytaj też: Zobacz, dlaczego segregacja jest trendy

Po wejściu w życie nowych przepisów w najlepszej sytuacji znajdą się te z gmin, które dysponują własnymi wysypiskami. Tam opłaty będą relatywnie niższe. Warto jednak zwrócić uwagę, że od połowy przyszłego roku, suma opłat ponoszonych przez mieszkańców i funkcjonujące na danym obszarze firmy musi pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu – odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, utrzymania infrastruktury składowiska i obsługi.

– Oczywiście nam, jako producentowi takich opakowań, trudno lobbować i przekonywać. Mamy w tym swój ekonomiczny interes. Ale być może ktoś spojrzy na to, szerzej i zauważy, że wprowadzenie do powszechnego użytku opakowań biodegradowalnych i w pełni kompostowalnych stałoby się z korzyścią dla wszystkich. Choćby, dlatego, że do obiegu mogłoby nie trafić ponad 7 miliardów sztuk reklamówek foliowych – podkreśla Piotr Szewczyk, prezes spółki Bioerg, jednego z nielicznych producentów folii biodegradowalnych i kompostowalnych w Polsce.

Możliwość uiszczania niższych rachunków wynika z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy którego rady gminy są zobowiązane do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

– Przez selektywne zbieranie należy rozumieć zbieranie, w ramach, którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. Istnieje, więc możliwość uzyskania niższego rachunku za stosowanie opakowań z toreb biodegradowalnych, o ile odpady z tych opakowań są zbierane w sposób selektywny i o ile rada gminy wydała już odpowiednią uchwałę określającą niższe stawki – potwierdza Grzegorz Mura, radca z Kancelarii Radców Prawnych KNTM z Katowic. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • EKO AB, 2012-10-27 15:07:48

    segregacja odpadów się opłaca - aby o tym poczytać trzeba na wyszukiwarce google.pl wpisać hasło "rewolucja eko ab"
  • Sceptyk, 2012-10-25 10:13:00

    Byłaby to zupełnie zbędna "fatyga". Jesli opakowania produkowane przez spółkę Bioerg są faktycznie biodegradowalne, tzn, że powinna być możliwość ich kompostowania razem z innymi odpadami biodegradowalnymi, które już teraz trzeba oddzielać od innych odapdów i kierować nie do składowania le...cz do odzysku ( kompostowanie, metanizacja, zgazowanie...)  rozwiń