PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejm, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym: zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  • Bartosz Dyląg    18 marca 2015 - 15:05
Sejm, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym: zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Posłowie chcą zmienić ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Fot. ugstromiec.pl

Wiceminister Ostapiuk twierdzi, że w najbliższych latach nie powinno być zmian w ustawach śmieciowych. Tymczasem w Sejmie znajduje się projekt ustawy zmieniający te przepisy.
Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk deklaruje, że zrobi wszystko, by w 2015 roku nie było ruszania żadnej ustawy związanej z odpadami komunalnymi.

- Jest czas na stabilizację. Co więcej, jeśli ułoży się to, co zrobiliśmy w końcówce roku 2014 z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą o odpadach, nie będzie podstaw, by zmieniać je w roku 2016 i w latach następnych – podkreśla w rozmowie z Portalem Samorządowym wiceminister Ostapiuk.

Okazuje się jednak, że w art. 15 procedowanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2656), znajdują się zapisy zmieniające ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Marek Wójcik wyjaśnia, że poprawki są konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z listopada 2014 roku, które wprowadziły obowiązek sprawozdawczości dla samorządów gminnych w zakresie gospodarki odpadami. Nie była jednak precyzyjnie dookreślona kwestia kar, o której mówiło się w regulacji z listopada.

- Pozwalamy sobie zaproponować dookreślenie, które będzie precyzowało tę kwestię. W kilku różnych sytuacjach, z którymi możemy spotkać się przy okazji składania tych sprawozdań dookreślamy terminy, kiedy sprawozdania te powinny być składane oraz wymiar kar związanych z niedostosowaniem się do przepisów ustawy – zaznacza Marek Wójcik.

Do najistotniejszych zmian, które wprowadza projekt należą:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który:

* przekazuje nierzetelne sprawozdanie pomimo wezwania, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł,

* przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Kary pieniężne, o których mowa powyżej, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Poprawki zostały w środę przegłosowane przez członków podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.