PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejm przyjął poprawki do Prawa wodnego

  • PAP    5 stycznia 2011 - 18:06

W środę Sejm przyjął większość senackich poprawek do nowelizacji Prawa wodnego. Ustawa wdraża unijną dyrektywę przeciwpowodziową i wprowadza obowiązek sporządzania map zagrożenia powodziowego.
Jak powiedział zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Arkadiusz Litwiński, jest to nowelizacja wdrażająca unijną dyrektywę wodną i antypowodziową. "To cały pakiet rozwiązań wprowadzających m.in. obowiązki sporządzania map zagrożeń powodziowych" - powiedział Litwiński.

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości za brak wdrożenia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu powodziom. Wówczas resort środowiska zapowiedział, że w grudniu parlament powinien zakończyć prace nad ustawą w tej sprawie.

Rzeczniczka resortu środowiska Magda Sikorska poinformowała w listopadzie, że Polska, tak jak inne kraje członkowskie, będzie zobowiązana do przygotowania m.in. wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 2011 r., map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do 2013 r. oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 2015 r.

Projekt zmiany ustawy Prawo wodne został zatwierdzony przez rząd w sierpniu 2010 r., Sejm uchwalił ustawę 26 listopada, 16 grudnia Senat zgłosił poprawki, a w środę Sejm przyjął 14 z 15 poprawek senatorów.

Bezwzględną większością głosów Sejm odrzucił propozycję senatorów, aby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny udostępniały nieodpłatnie informacje nie tylko organom władzy publicznej i właścicielom wód, ale także - na podstawie umowy - szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym. Chodzi o informacje o stanie atmosfery, hydrosfery i wód podziemnych dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. Był to postulat Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Jedną z przyjętych poprawek senackich przez Sejm było umożliwienie sejmikom wojewódzkim likwidacji aglomeracji wodnych wyznaczonych przez wojewodów przed 15 listopada 2008 r. Do tego czasu wojewodowie wyznaczali aglomeracje, później kompetencję tę przejęły sejmiki wojewódzkie. Nie miały jednak podstawy prawnej do ingerencji we wcześniejsze decyzje wojewodów w tym zakresie. Według definicji zawartej w Prawie wodnym, aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Termin wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej minął jesienią 2009 r. W styczniu ub.r. Komisja Europejska po raz pierwszy wysłała do Polski list z upomnieniem za brak informacji o wdrożeniu. W lipcu ub.r. wystosowała kolejne wezwanie, otwierając drugi etap procedury, tzw. uzasadnioną opinię, na którą Polska miała odpowiedzieć w ciągu dwóch miesięcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.