PARTNER PORTALU
 • BGK

Selektywna zbiórka odpadów: trzy modele, dwanaście frakcji, kilka kolorów pojemników

 • pt    18 lutego 2015 - 13:59
Selektywna zbiórka odpadów: trzy modele, dwanaście frakcji, kilka kolorów pojemników

Pojemniki i worki na poszczególne rodzaje odpadów mają mieć taki sam kolor w całym kraju - fotolia.pl

Ministerstwo Środowiska przygotowało założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Założenia do projektu sporządzone na podstawie art. 4a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierającego upoważnienie dla ministra środowiska do wydania rozporządzenia, określającego szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Czytaj też: Nowelizacja ustawy śmieciowej: nowe uchwały jednak niekonieczne

Resort proponuje, aby obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych był spełniony, jeżeli spośród odebranych w danym miesiącu od właściciela nieruchomości odpadów odpady selektywnie zebrane stanowiłyby co najmniej 50 proc. ogólnej masy odpadów.

Do masy tej zaliczane byłyby odpady odebrane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz odpady przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozporządzenie ma także ujednolicić sposób zbierania selektywnego na terenie całego kraju, co wywołuje mieszane odczucia w gminach, które czują się pozbawione samodzielności w podejmowaniu decyzji o sposobie realizowania zadań własnych.

Ministerstwo przygotowało przede wszystkim trzy modele selektywnego zbierania „u źródła” - gmina mogłaby wybrać jeden spośród nich:

I model

Zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło.

II model

Zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych (z zastrzeżeniem pkt nr 4): papier, metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło, roślinne odpady ulegające biodegradacji.

III model

Zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło, roślinne odpady ulegające biodegradacji, popiół z gospodarstw domowych.

W przypadku wyboru modelu nr II lub modelu nr III można rozważyć dopuszczenie:

* sezonowego zbierania popiołów – ograniczone do okresu grzewczego;

*różnicowanie gminy pod względem zbierania frakcji roślinnej ulegającej biodegradacji na gospodarstwa miejskie i wiejskie (brak wydzielania tej frakcji w gospodarstwach wiejskich).

Projekt rozporządzenie zakłada, że do selektywnego zbierania odpadów nie zalicza się zbierania odpadów „u źródła” w podziale dwupojemnikowym.

W myśl projektu gmina spełnia obowiązek selektywnego zbierania odpadów, jeżeli w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy został wprowadzony obowiązek wydzielania z ogólnej masy dwunastu następujących rodzajów odpadów:

*papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;

*metali oraz opakowań z metali;

*tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych;

*opakowań wielomateriałowych;KOMENTARZE (6)

 • urzędniczka, 2015-12-04 11:35:12

  Do urzędnik: Popieram! Niech znajdzie się w końcu jakaś mądra głowa, która o tym pomyśli. Ludzie którzy nie mają z tym doczynienia nie wiedzą kompletnie o co chodzi z tymi poziomami... My jako mała gmina mamy związane ręce, poziom zależy od RIPOk-u..
 • urzędnik, 2015-03-19 08:24:34

  po pierwsze o modelu selektywnej zbiórki powinny decydować RIPOKi, tak aby ujednolicić systemy w regionach - czemu? - ze względu na poziomy odzysku i recyklingu jakie należy osiągnąć - każdy kto zajmuje się tematem wie o co chodzi, szkoda, że MŚ udaje że problemu nie ma i woli się zajmować problemem... kolorystyki worków (dodam, że napisy na workach niczego nie zmieniają, a znacznie podrażają system)  rozwiń
 • wrocławinka, 2015-03-17 12:57:48

  Do PRACOWNIK GMINY: to nei robienie "wody z mózgu" tylko postęp, próba usprawniania systemu po prawie 2 latach dizałąnia. Trzeba obserwowac "czy działa" i wprowadzać zmiany, jeśli to konieczne., wg mnie to dobrze, że Ministerstwo Środowiska działa i pracuje nad takimi propozycjam...i poprawek jak ta tu opisana. Min 50% ogólnej masy odpadów zebranych selektywnie to wg mnie ...za mało 75% powinno być standardem ;]  rozwiń