PARTNER PORTALU
  • BGK

Senat przyjął bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

  • KDS    27 lipca 2017 - 13:15
Senat przyjął bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Jednym z zadań KZN będzie również nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów (fot. pixabay.com)

W czwartek (27 lipca) Senat przyjął bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta RP. Pod uwagę nie wzięto propozycji zmian, o jakie wnosili przedstawiciele samorządów.
• Po wejściu w życie ustawy utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, głównie lokalami powstałymi w ramach programu Mieszkanie plus. 

• Będzie mógł przeznaczyć je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców. 

• Jednym z zadań KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów. By ich wysokość nie przekraczała kwot określonych w ustawie. 

- Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest na lata, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku – mówił podczas debaty nad projektem minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. 

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne. KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, natomiast katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie.

Rozwiązania zawarte w ustawie (i rozporządzeniach wykonawczych) gwarantują stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesy Skarbu Państwa.

Czytaj więcej: Adamczyk: Samorządy jedynym partnerem KZN ws. spółek celowych

Działalność Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie stanowiła fundament realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. Spowoduje, że w perspektywie 10 lat liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców osiągnie w Polsce średnią unijną.

KZN będzie udostępniał nieruchomości w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym umożliwiając najem lub nabycie tych mieszkań dla osób obecnie nie posiadających zdolności kredytowej.

Ustawa w znaczącym stopniu przyczyni się do spełnienia obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała realizację programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Program ten, przyjęty przez rząd w 2016 r., już służy realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" – mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju. Efekty projektowanej regulacji mogą pozytywnie wpłynąć na podejmowanie decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny z uwagi na zwiększenie liczby dostępnych mieszkań o umiarkowanym czynszu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.