PARTNER PORTALU
  • BGK

Senatorowie dyskutowali o in-house. W piątek głosowanie

  • pt    9 czerwca 2016 - 16:07
Senatorowie dyskutowali o in-house. W piątek głosowanie

XIX posiedzenie Senatu kończy się w piątek 10 czerwca, jeszcze podczas niego ma się odbyć głosowanie nad nowelizacją prawa zamówień publcznych (fot.senat.gov.pl)

W Senacie doszło do dyskusji nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Najwięcej mówiono, tak jak i w izbie niższej, o zamówieniach in-house.
Senatorowie pytali m.in. jak obecnie procedowane zmiany wpłyną na funkcjonowanie małych i średnich, głównie rodzinnych firm z branży gospodarki odpadami.

- Czy obecnie rządzący, głosząc bardzo często hasła patriotyzmu gospodarczego, pojmują je jako zwiększenie swobody działalności gospodarczej samorządów kosztem oczywiście małych i średnich rodzimych przedsiębiorców? – mówił senator Władysław Komarnicki.

- Jaką ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców, którym w tej sytuacji, po przyjęciu tej ustawy, grozi upadek, ma rząd, żeby temu przeciwdziałać? - pytał senator.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj tłumaczył, że jego resort musiał w nowelizacji pogodzić całkowicie skrajne stanowiska samorządów i przedsiębiorców.

- Z jednej strony samorządy chciały wiernego odwzorowania regulacji europejskich, a z drugiej strony środowisko przedsiębiorców, Rada Dialogu Społecznego były zdecydowanie przeciwne rozwiązaniu in-house – mówił wiceminister.

- Staraliśmy się znaleźć kompromis na tym polu, które jest bardzo małe, żeby wdrożyć takie rozwiązania, które w polskich warunkach byłyby optymalne. Nie wiem, czy to się udało, to państwo będą oceniać. Chcę tylko powiedzieć, że nie ma kraju, który nie miałby rozwiązań in-house. To też jest kolejny argument, dla którego się zdecydowaliśmy na takie rozwiązanie – dodał Haładyj.

Nowe prawo zamówień publicznych

Minister wrócił także do problemu całkowicie nowej ustawy:

- Dlaczego w tej nowelizacji jest in-house? Bo przygotowanie nowej ustawy to na pewno nie jest kwestia bliskiego czasu. Chcemy do tego podejść w taki sposób, żeby nie tyle przekazywać do konsultacji gotowy projekt ustawy czy założeń, ile rozpocząć ze środowiskiem zarówno wykonawców, jak i zamawiających dyskusję o tym, w jaki w ogóle sposób, na jakich fundamentach to nowe prawo czy wręcz nowy system oprzeć. W związku z tym nie chcielibyśmy działać pod jakąś presją czasu, tworząc nowy projekt - analizował Haładyj.

Haładyj dodał także, że decyzja o niewdrażaniu in-house byłaby decyzją poważną, a brak implementacji unijnej dyrektywy można byłoby odczytywać jako zakaz stosowania in-house w kraju.
- Zatem to też byłaby bardzo poważna decyzja merytoryczna - podkreślał.

Senator Andrzej Stanisławek, który pracował na nowelą podkreślał, że to trudna ustawa.

- Szukamy takiego wyjścia, które z jednej strony pozwoli na wdrożenie dyrektywy unijnej, a z drugiej strony… nie wylejemy dziecka z kąpielą i stąd ta poprawka, żeby firmy, które do tej pory zajmowały się przetwarzaniem odpadów, mogły jednak dalej funkcjonować.

Stanisławek zwrócił także uwagę, że w czasie konsultacji najbardziej aktywni byli właśnie przedstawiciele firm odbierających odpady, ale nowelizacja nie dotyczy wyłącznie tego segmentu rynku, a znacznie szerszego.

- Byłem zdziwiony, że nie ma przedstawicieli z innych branż; ze strony firm z innych branż de facto nie było stanowiska w tej sprawie. Było tylko jedno stanowisko z PKP Polskie Linie Kolejowe SA – mówił senator.

Wiceminister Haładyj tłumaczył, że w nowelizacji przyjęte zostały rozwiązania, które mają stanowić pewne ograniczniki czy bezpieczniki w system stosowania tych przepisów, tak aby in-house nie mógł być w praktyce nadużywany.KOMENTARZE (1)

  • Więcej ładu i światła..., 2016-06-11 08:38:53

    O nadal trwającej chorobie naszego państwa świadczy fakt, że stronę rządową w obradach Senatu w dyskusji na temat strategicznych zasad ochrony środowiska reprezentuje nie ministerstwo środowiska - ale przedstawiciel innego resortu... Nie pierwszy raz mamy w XXI wieku do czynienia z sytuacją, że rz...ąd RP nie wie kto powinien ustalać politykę ochrony środowiska w gospodarce odpadami... samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/55936/Porzadek-w-jednej-tece  rozwiń