Sieć wodociągowa się rozrasta, a Polacy zużywają coraz mniej wody

W 2016 r. w miastach dostęp do wodociągu miało ponad 96,5 proc. ogółu ludności. Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 85 proc.
Sieć wodociągowa się rozrasta, a Polacy zużywają coraz mniej wody
Oszczędzanie wody przez gospodarstwa domowe jest wynikiem zmian cen wody za 1 m3 i powszechnym opomiarowaniem zużycia wody (fot.shutterstoc.com)

• W Polsce w ostatnich latach utrzymuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Ale różnice w poszczególnych województwach w tym zakresie są znaczące.

• W 2016 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 301 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,6 mln.

• W 2016 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w Polsce ponad 154 tys. km przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,2 mln sztuk.

• Jednocześnie zauważalny jest jednak spadek ilość zużytej wody przypadającej na 1 mieszkańca - wynika z raportu GUS pt. "Infrastruktura komunalna w 2016 r.".

Długość sieci wodociągowej zwiększyła się z 245,6 tys. km w 2005 r. do 301,0 tys. w 2016 r., tj. o 22,6 proc., w tym na obszarach wiejskich ze 190,7 tys. km do 233,2 tys. km sieci, tj. o 22,3 proc. Liczba przyłączy wzrosła natomiast o prawie 1 067 tys. sztuk, tj. o 23,7 proc., w tym o ok. 696 tys. na obszarach wiejskich, tj. o 25,3 proc.

Najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw: podkarpackiego – o ponad 55 proc., lubuskiego – o ponad 42 proc. i zachodniopomorskiego – o ok. 32 proc. oraz na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego – o prawie 42 proc., warmińsko-mazurskiego – o ponad 35 proc. i mazowieckiego – o prawie 34 proc.

W 2016 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 301 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,6 mln.

W porównaniu z 2015 r., długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,1 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 97 tys. szt. Ponad 77,5 proc. długości sieci wodociągowej oraz ok. 61,8 proc. przyłączy do budynków zlokalizowanych było na terenach wiejskich.

W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej 12 wzrosła w miastach o ponad 0,9 tys. km, a liczba przyłączy o prawie 35,1 tys. szt. Na terenach wiejskich przybyło ponad 2,2 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła o prawie 62,2 tys. szt.

Największe zagęszczenie sieci wodociągowej zaobserwowano na terenie województw: śląskiego – 173,3 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do 2015 r. o 2,6 km na 100 km2 ), małopolskiego – 133,3 (o 3,0 km na 100 km2 ), a najmniejsze w województwie zachodniopomorskim – 49,0 (o 0,5 km na 100 km2 ).

źródło: GUS
źródło: GUS
Więcej sieci kanalizacyjnej na wsiach

W okresie 2005-2016 długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 73,9 tys. km (o 92,2 proc.), osiągając w 2016 r. 154,0 tys. km. Na obszarach wiejskich przyrost sieci był większy o 53,6 tys. km (o 146 proc.) niż w miastach, gdzie odnotowano wzrost o 20,3 tys. km (o 46,8 proc.).

źródło: GUS
źródło: GUS

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich odnotowano w województwach: opolskim – o 248,5 proc., mazowieckim – o 231,5 proc., lubuskim – o ok. 220 proc. oraz świętokrzyskim – o ponad 201 proc. W miastach natomiast największy 14 przyrost długości sieci kanalizacyjnej zaobserwowano na terenie województw: podkarpackiego – o ponad 73 proc., śląskiego – o ok. 71 proc. oraz lubuskiego – o 66 proc.

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

35 zł za 1 m sześcienny ścieków zmusza mają rodzinę do oszczędzania wody. Zamiast długich kąpieli w wannie szybki prysznic(codziennie), zakup zmywarki (oszczędzamy czas i wodę), ekonomiczna pralka itd. Sześcioosobowa rodzina.

Oszczędny, 2017-12-05 13:04:38 odpowiedz

Do Prof. Glass: a jeszcze by zdrowiej żyli , gdyby się w ogóle nie kąpali!

ratio, 2017-11-07 21:23:58 odpowiedz

Żydzi i opłaceni szabes goje myślą, że jak podniosą ceny to POlacy jak Palestyńczycy dadzą się zapędzić w kozi róg! Nie znacie Słowian! Są oszczędni, praktyczni, pomysłowi...są mistrzami improwizacji. W Łodzi Widzewie jedna rodzina kapie się w jednej wodzie! I nie umarli, nie chorują, nie szczepią s...ię! Są zdrowi jak rydze! Na pohybel Wam! rozwiń

Prof. Glass, 2017-11-07 18:05:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE