PARTNER PORTALU
 • BGK

Sieci wodociągowe i kanalizacja w Polsce: Regiony poczyniły spory postęp

 • MN    3 listopada 2016 - 11:24
Sieci wodociągowe i kanalizacja w Polsce: Regiony poczyniły spory postęp
Gęstość sieci wodociągowej w miastach w 2015 roku. (źródło: GUS)

• Polska poczyniła spory postęp w ciągu ostatnich 10 lat w kwestii rozbudowy infrastruktury techniczno-sanitarnej - wynika z raportu GUS.
• Największy przyrost sieci wodociągowych odnotowano w woj. podkarpackim, lubuskim i zachodniopomorskim.
• Rozrasta się także sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich – najbardziej w woj. opolskim, mazowieckim, lubuskim i świętokrzyskim.
W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. W obserwowanym okresie długość sieci wodociągowej zwiększyła się z 245,6 tys. km w 2005 r. do 297,9 tys. w 2015 r. tj. o 21,3 proc., w tym na obszarach wiejskich z 190,7 tys. km do 231,0 tys. km sieci, tj. o 21,1 proc.. Liczba przyłączy natomiast wzrosła o prawie 970 tys. tj. o 21,5 proc., w tym ok. 633 tys. na obszarach wiejskich tj. o 23,0 proc.

Najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw: podkarpackiego – o ponad 50 proc., lubuskiego – o prawie 46 proc. i zachodniopomorskiego – o 33 proc. oraz na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego – o ponad 39 proc., warmińsko-mazurskiego – o prawie 34 proc. i mazowieckiego – o prawie 33 proc.

W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1,3 tys. km, a liczba przyłączy o prawie 37,3 tys. szt.

Na terenach wiejskich przybyło ponad 4,1 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła
o 69,2 tys. szt.  Największe zagęszczenie sieci wodociągowej zaobserwowano na terenie województw: śląskiego – 170,7 km na 100 m kw. (wzrost w stosunku do 2014 r. o 1,7 km na 100 m kw.), małopolskiego – 130,3 (o 5,1 km na 100 m kw.), a najmniejsze w województwach:
zachodniopomorskim – 48,5 (o 0,9 km na 100 m kw.) i lubuskim 49,8 (o 1,1 km na 100 m kw.).

Kanalizacja: większy przyrost na wsiach niż w miastach

W okresie 2005–2015 długość sieci kanalizacyjnej wydłużyła się o 69,5 tys. km (tj. o 86,8 proc.),
osiągając w 2015 r. 149,7 tys. km. Na obszarach wiejskich przyrost sieci był większy,
tj. o 51 tys. km (o 138 proc.) niż w miastach, tj. odnotowano wzrost o 18,7 tys. km (o 43,2 proc.).

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich odnotowano w województwach: opolskim – o ponad 240,7 proc., mazowieckim – o 212,7 proc., lubuskim o ok. 207,9 proc. oraz świętokrzyskim – o prawie 196,3 proc.

W miastach natomiast największy przyrost długości sieci kanalizacyjnej zaobserwowano na terenie województw: podkarpackiego – o ponad 69,6 proc., śląskiego – o ok. 67,9 proc. oraz lubuskiego – o 57,9 proc.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wystąpiło na terenach województw: śląskiego – 126,1 km na 100 m kw., małopolskiego – 99,1, a najmniejsze w województwie podlaskim – 17,0 i lubelskim 25,0.

Jeśli chodzi o zużycie wody na mieszkańca, w 2015 r. z sieci wodociągowej korzystało prawie 91,8 proc. ogółu ludności (w porównaniu z 2005 r. wzrost o 5,7 proc). W miastach dostęp do wodociągu miało ponad 96,5 proc. ogółu ludności (wzrost o 1,2 proc w porównaniu z 2005 r.). Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 84,8 proc.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • Tak marnowano podatki, 2016-12-02 18:43:28

  Do Starsza: w Kąpinie powinna być zastosowana asenizacja indywidualna - straciliśmy już wbrew rozsądkowi wiele miliardów na ciągnięcie rur kilometrami aby przyłączyć garstkę zabudowań wiejskich...
 • Starsza, 2016-11-03 14:21:07

  Szkoda że u nas w Kąpinie jeszcze brak kanalizacji