PARTNER PORTALU
 • BGK

Skarbonka dla nierentownych pociągów

 • GK    25 marca 2013 - 10:17
Skarbonka dla nierentownych pociągów

Współfinansowanie przez państwo kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, których obsługa jest nierentowna zakłada przygotowany przez posłów Solidarnej Polski projekt ustawy o Kolejowym Funduszu Wyrównawczym.
Według autorów projektu kierunki polityki transportowej powinny zmierzać do zachowania znaczącego udziału transportu kolejowego w strukturze przewozów w Polsce.

„Wymaga to aktywnej polityki państwa zmierzającej do przeciwdziałania negatywnym trendom rynkowym obejmującym m.in. spadek znaczenia regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego" - czytamy w dokumencie.

Czytaj też: Związkowcy: marszałek zrujnował kolej

Posłowie przekonują, że kolej pełni funkcję społeczną, jaką jest integracja społeczności lokalnych. Jednocześnie zupełnie inna jest dochodowość połączeń kolejowych w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa czy Kraków, a zupełnie inna w województwie podlaskim czy warmińsko-mazurskim, z uwagi choćby na małą gęstość zaludnienia.

„Nie powinno się zatem decydować o istnieniu bądź likwidacji połączeń na linii kolejowej wyłącznie w oparciu o kryteria ekonomiczne, bo zawęża to w znaczący sposób interes społeczności lokalnej" - argumentują posłowie w uzasadnieniu projektu.

Dlatego proponują, aby zapewnić środki finansowe na współfinansowanie zadań własnych województwa w zakresie organizowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, o których mowa w art. 4 pkt. 19 ustawy o transporcie kolejowym.

Ma to pozwolić na funkcjonowanie przewozów na obszarach, których obsługa jest poza granicami rentowności, a jedocześnie utrzymanie połączeń kolejowych ma istotne znaczenie dla skomunikowania miejscowości z ośrodkami edukacyjnymi i większymi zakładami pracy.

Możliwość współfinansowania zadań własnych województwa w zakresie organizowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich będzie mogła odbywać dzięki środkom z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Kolejowego Funduszu Wyrównawczego.

Środki funduszu pochodzić będą m.in. z:

- 0,1 proc. dochodów budżetu państwa, jednak nie więcej niż 100 mln zł,

- odsetek z tytułu oprocentowania środków funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków funduszu

- przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia funduszu

- kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

- obligacji emitowanych na rzecz funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

- inwestycji środków funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

- darowizn, zapisów oraz wpływów z innych środków publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Skarbonka, 2013-03-25 21:14:09

  Powstanie skarbonka szynowa i zacznie się odnowa. Skarbonka dziurę ma,a ktoś w ten interes kasę pcha.
 • jurasN, 2013-03-25 20:24:15

  Istotne jest też jakie są koszty zewnętrzne różnych środków transportu. Co to są koszty zewnętrzne i z czego wynikają, ile NAPRAWDĘ KOSZTUJE jazda samochodem, samolotem a ile koleją, można poszukać w sieci. Także STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO do roku 2013 Ministerstwa Transportu o tym traktuj...e. Opublikowana na jego stronie. Tam również można przeczytać o przewagach transportu kolejowego. I co? I nic! Wycinamy linie, a co...  rozwiń
 • NiT, 2013-03-25 16:22:15

  Nareszcie głos rozsądku. To jest cegiełka do ożywienia gospodarczego zacofanych regionów.