Składowisko Sokółka. NIK nie zostawia suchej nitki na staroście, gminie i marszałku

• Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że od lat narastały nieprawidłowości w postępowaniu organów ochrony środowiska wobec zarządzających składowiskiem odpadów w Karczach (woj. podlaskie).
• Nieprawidłowości było tak dużo, że obecnie składowisko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego i wzrosło ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi.
• Dlatego też NIK zaleca organom odpowiedzialnym za ochronę środowiska jak najszybsze doprowadzenia do zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów na tym składowisku.
Składowisko Sokółka. NIK nie zostawia suchej nitki na staroście, gminie i marszałku
Z raportu NIK wyłania się ponury obraz tego, co działo się na składowisku odpadów w Karczach. (fot. pixabay.com)

Czytaj : Dziwne pożary na składowiskach odpadów

Izba przypomina, że marszałek wydał dwie decyzje w sprawie naliczenia kar (opłat podwyższonych) za składowanie odpadów na terenie działek leśnych w miejscowości Karcze. Do czasu zakończenia kontroli decyzja z 2012 roku (o naliczeniu opłat za 2011 rok), na skutek wniesionych przez spółkę środków odwoławczych, nie stała się ostateczna. Z kolei postępowanie w sprawie naliczenia opłaty za I półrocze 2012 roku było prowadzone opieszale i nierzetelne.

- W konsekwencji decyzja w tej sprawie została wydana po upływie dwóch lat i siedmiu miesięcy od powzięcia informacji o składowaniu odpadów, a stała się ostateczna dopiero w 2016 roku (po upływie ponad czterech lat). Do czasu zakończenia kontroli NIK Marszałek nie wszczął egzekucji w celu dochodzenia tej opłaty, z uwagi na konieczność poniesienia znacznych kosztów, zaś inne czynności podejmowane w celu ustalenia majątku spółki i wyegzekwowania opłaty były nieskuteczne – wskazuje NIK.

Gmina zaniechała dochodzenia kary umownej

Krytyka Izby nie ominęła także samej gmina Sokółka. Jak wytykają inspektorzy nie zapewniła sobie ona możliwości skutecznego nadzoru nad gospodarowaniem odpadami na składowisku w Karczach ani współdecydowania o działaniach spółek zarządzających tym składowiskiem, bowiem do 28 marca 2014 r. miała w tych podmiotach zaledwie 25 proc. udziałów, a później w ogóle nie była już ich udziałowcem.

- W konsekwencji nie zapobiegła niewłaściwemu prowadzeniu rekultywacji starej części składowiska i nieprawidłowej eksploatacji jego nowej części, na których zgromadzono odpady o nieustalonej dotychczas ilości, jak również - ze względu na brak instalacji do monitorowania starej części składowiska - o nie do końca znanym składzie i stopniu szkodliwości dla środowiska – czytamy w raporcie.

NIK zarzuca gminie, że nie wyegzekwowała od podmiotów zarządzających składowiskiem w Karczach wybudowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i nie skorzystała z uprawnienia do rozwiązania umów dzierżawy ponad 23 ha terenu składowiska. Zaniechała też dochodzenia kary umownej w kwocie 1,5 mln zł z tytułu niewykonania przez spółkę Nowa Ekologia umowy o współpracy w zakresie budowy RIPOK-a (zdaniem NIK roszczenia można było zaspokoić choćby z weksla in blanco spółki na kwotę 3 mln zł).

- Gmina Sokółka nie podjęła też wszystkich możliwych działań w celu dochodzenia od spółek zarządzających składowiskiem zaległości, głównie z tytułu czynszu dzierżawnego i przyjmowania odpadów na stare składowisko, które na dzień 13 września 2016 r. osiągnęły 1 milion 104 tys. zł. – kończy swój wywód NIK.

Efektem kontroli NIK był wniosek do burmistrza Sokółka o doprowadzenie m.in. do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania odpadów na starym i nowym składowisku oraz o podjęcie właściwych działań w celu realizacji zadań Gminy, nieskutecznie wykonywanych przez ZZO Euro-Sokółka.

Z kolei do marszałka województwa wnioskowano o prowadzenie kontroli procesu rekultywacji i monitoringu składowiska Karczach oraz o niezwłoczne podejmowanie działań w celu naliczenia opłat w przypadku powzięcia informacji o składowaniu odpadów na terenie działek leśnych w miejscowości Karcze.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE