PARTNER PORTALU
  • BGK

Składowisko za dwa lata

  • www.esosnowiec.pl (Piotr Celej)    2 lutego 2012 - 09:03
Składowisko za dwa lata

Za dwa lata Sosnowiec w pełni rozwiąże problem utylizacji i składowania odpadów z całej gminy.
To wszystko dzięki realizowanemu od 2008 roku na terenie byłej kopalni piasku „Maczki-Bór” projektowi pt. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” (zabierz głos/oceń prezydenta). Jak zapewniają urzędnicy odpowiedzialni za inwestycję, wszystko przebiega zgodnie z planem.

Co udało się zrealizować do tej pory? – W ramach kontraktu „Budowa składowiska odpadów kwatera II, etap II” dotychczas wykonano prace w zakresie budowy niecki składowiska: nadsypano dno, ukształtowano skarpy kwatery, wykonano drenaż wód gruntowych, uszczelniono nieckę składowiska warstwą z gliny i folii, a także obsypano warstwę uszczelniającą piaskiem i zabezpieczono przed okresem zimowym – informuje Alina Kotuła z Jednostki Realizującej Projekt sosnowieckiego UM.

– Wiosną ruszą prace nad wykonywaniem drenażu i przepompowni odcieków oraz dokonywane będą zakupy sprzętu ruchomego, niezbędnego do eksploatacji składowiska. W sierpniu br. planujemy przekazać kwaterę do użytkowania. Aktualny stan zaawansowania prac związanych z budową nowej kwatery na odpady wynosi ponad 65 proc. – dodaje Kotuła.

Pierwszych ekologicznych efektów pracy można spodziewać się po częściowym zapełnieniu kwatery odpadami. Na terenie składowiska ma powstać instalacja do odbioru gazu wysypiskowego, który będzie wykorzystywany do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Równolegle trwają prace związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla kontraktu pt. „Budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu”. – W III kwartale br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych. Uruchomiony w drugiej połowie 2014 r. zakład będzie wyposażony w instalację sortowania odpadów, instalację kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji oraz stację demontażu odpadów wielkogabarytowych. Na terenie byłej kopalni zbudowany zostanie także magazyn odpadów niebezpiecznych, budowlanych oraz komory do składowania azbestu – wylicza Kotuła.

JRP wszczęła również procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy kontraktu usługowego „Projekt selektywnej zbiorki, wdrożenie edukacji publicznej, promocja przedsięwzięcia”. W ramach kontraktu w pierwszej kolejności opracowany zostanie program selektywnej zbiórki odpadów w mieście, a w II połowie br. rozpocznie się zakrojona na szeroką skalę akcja ekologicznego edukowania społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów „u źródła”.

Jak zapewnia Alina Kotuła, realizacja całego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. -Nie mamy żadnych opóźnień w ramach przyjętego harmonogramu i zakładamy, że całość inwestycji zakończy się w grudniu 2014 roku – zapewnia.

Całość inwestycji, która ma zakończyć się w 2014 roku, realizuje Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. W ramach projektu powstanie składowisko odpadów oraz zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kompleksowy system ma zapewnić sosnowiczanom zorganizowany odbiór pozostałości komunalnych, wraz z ich segregacją. Wartość projektu to przeszło 83 mln zł. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udało się pozyskać ponad 44 mln zł. Reszta (39 mln zł) to środki własne MZSO.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.