PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk przyjął plan gospodarki odpadami

  • PAP    24 sierpnia 2012 - 12:23
Śląsk przyjął plan gospodarki odpadami

Radni sejmiku woj. śląskiego przyjęli w piątek wojewódzki plan gospodarki odpadami. Plan dzieli region na cztery tzw. regiony gospodarowania odpadami – z przypisanymi instalacjami ich przetwarzania i składowiskami.
Konieczność uchwalenia wojewódzkich planów gospodarowania odpadami komunalnymi nałożyła na regionalne samorządy województw ustawa o zachowaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie w styczniu tego roku. Według jej zapisów, gminy mają do lipca 2013 r. mają czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Czytaj też: Odpadowe manewry gmin na finiszu

Ustawa nałożyła m.in. na gminy obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas o wyborze odbiorców odpadów decydowali właściciele, teraz ten wybór należy do gmin. Obecnie gminy przygotowują przetargi na wybór pojedynczych podmiotów świadczących usługi na całym ich terenie, a w przypadku większych gmin – na określonym obszarze.
 

Jak wyjaśnił p.o. dyrektora wydziału ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego Wojciech Cierpiał, swoje strategie odbioru i zagospodarowania odpadów gminy powinny opracować na podstawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podmioty, które na zlecenie gmin będą wywozić odpady, będą musiały je wozić do wskazanych w planach wojewódzkich instalacji zagospodarowania odpadów regionalnych.

„Instalacje te wchodzą w skład regionów. Podział województwa na regiony jest w kompetencji województwa” – wskazał Cierpiał.

„To bardzo ważna uchwała, na którą czekają samorządy i nie tylko samorządy w całym województwie od dłuższego czasu. Sprawa wiązała się z bardzo dużymi konfliktami pomiędzy samorządami – musieliśmy na swój sposób godzić te różne racje” – powiedział w piątek marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz.

Plan zagospodarowania odpadów komunalnych dla woj. śląskiego podzielił ostatecznie region na cztery regiony gospodarowania odpadami. W każdym z nich wskazano instalacje „regionalne”, które będą odbierać śmieci oraz „rezerwowe” – uruchamiane na wypadek braku możliwości działania zakładów podstawowych.

W skład regionu I wchodzą Częstochowa oraz powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i większość zawierciańskiego. Region II tworzą miasta aglomeracji katowickiej, pozostała część powiatu zawierciańskiego, oraz powiaty tarnogórski, będziński i większość gliwickiego. Region III to m.in. większa część powiatu mikołowskiego, fragmenty gliwickiego i pszczyńskiego oraz powiaty rybnicki, raciborski, wodzisławski i cieszyński.

Region IV to Bielsko-Biała, część powiatu pszczyńskiego oraz powiaty bieruńsko-lędziński, bielski i żywiecki. Miasto Jaworzno wejdzie w skład regionu tworzonego przez sąsiednie samorządy woj. małopolskiego.

Istniejące instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. instalacje MBP) o statucie „regionalnym” działają w Katowicach, Knurowie, Bielsku-Białej i Częstochowie – wraz ze składowiskami regionalnymi w Knurowie, Bielsku-Białej i Częstochowie. Wskazane w planie regionalne instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów to kompostownie w Rybniku oraz w Żywcu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • T.Garlicki odpady@wp.pl, 2012-08-26 12:39:26

    Jest to niewielki postepw pracach administracji na rzecz prawidłowej gospodarki odpadowej, brak jest wskazania technologi dla selekcji mieszanych odpadów. Istniejace segregatornie to doczyszczalnie odpadów zebranych selektywnie a jest innowacyjna opatentowana technologia selekcji mieszanego strumie...nia odpadów komunalnych stałych bez koniecznosci składowania. Oczekuje propozycji współpracy -Tadeusz Garlicki odpady@wp.pl  rozwiń