PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie samorządy chętnie przejmą infrastrukturę oświetleniową

  • PAP/rs    8 grudnia 2017 - 17:25
Śląskie samorządy chętnie przejmą infrastrukturę oświetleniową
Samorządy skupione w Śląskim Związku Gmin i Powiatów opowiadają się za przekazaniem gminom infrastruktury oświetleniowej. Fot. Shutterstock.com

Samorządy skupione w Śląskim Związku Gmin i Powiatów opowiadają się za nowelizacją Prawa energetycznego, umożliwiającą przekazywanie gminom infrastruktury oświetleniowej, dziś należącej z reguły do zakładów energetycznych. Chodzi m.in. o modernizację i zmniejszenie kosztów obsługi oświetlenia.
• Zgodnie z przepisami finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy jest zadaniem własnym samorządu. Jednak od lat kwestia własności infrastruktury oświetleniowej w gminach rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji - jak wskazują śląscy samorządowcy - realnych problemów.

• Opublikowane w piątek stanowisko w tej sprawie przyjęło podczas niedawnych obrad zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, skupiającego 118 gmin woj. śląskiego, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu.

• - Status właścicielski punktów świetlnych determinuje sposób obsługi, jak i możliwości ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji takiego majątku. W większości przypadków właścicielem tej infrastruktury są przedsiębiorstwa energetyczne, co jest pokłosiem decyzji, które zapadły w latach 90. Szacunki wskazują, że taki stan własności dotyczy prawie 90 proc. infrastruktury - czytamy w stanowisku Związku.

W latach 90. ubiegłego wieku tzw. punkty świetlne zostały nieodpłatnie przekazane przez gminy na rzecz zakładów energetycznych, co jednocześnie z reguły nie było w odpowiedni sposób udokumentowane. Samorządy są obecnie właścicielem jedynie niewielkiej ilości punktów, budowanych zazwyczaj w ostatnich latach. Taki dualizm rodzi kolejne problemy.

Nieuregulowane sprawy własności majątku oświetleniowego wpływają na sposób finansowania oświetlenia, który zakłada ponoszenie przez samorząd kosztów energii pobranej przez punkty świetlne, a także kosztów ich budowy oraz eksploatacji.

Gminy - bez względu na charakter własności - zobligowane są do finansowania całej infrastruktury oświetleniowej na swoim terenie. Jednak w związku z tym, że zwykle nie są właścicielami punktów świetlnych, w myśl Prawa energetycznego nie mogą dowolnie zlecać ich konserwacji bez zgody właściciela, najczęściej operatora systemu dystrybucyjnego.

- W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie wyrażają zgody na swobodny wybór podmiotu prowadzącego konserwację sieci i oferują wykonanie tych zadań w ramach swoich usług lub poprzez powiązane z nimi spółki. W tej sytuacji gminy nie są w stanie wpłynąć na racjonalizację wydatków ponoszonych na oświetlenie, często też nie posiadają pełnej wiedzy na temat kosztów składowych poszczególnych usług - wskazują samorządowcy.

Jednym z postulowanych rozwiązań tych problemów jest wprowadzenie w Ustawie jasnego sposobu określania własności punktów świetlnych. Chodzi o wprowadzenie możliwości przekazania przez zakłady energetyczne majątku oświetleniowego gminom. - Rozwiązanie to powinno mieć charakter fakultatywny i być uzależnione od sytuacji danej gminy, w tym m.in. specyfiki sieci czy struktury własnościowej, jej potrzeb i ostatecznie jej decyzji, podejmowanej przez organ wykonawczy - uważają przedstawiciele śląskich samorządów.

Inicjatorem stosownych zmian prawnych dotyczących uregulowania własności punktów świetlnych jest Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Jego projekt, poparty przez śląskich samorządowców, jest efektem prac zespołu roboczego ekspertów, wyodrębnionego z sejmowej Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt nowelizacji przewiduje też m.in. dodanie do Ustawy definicji punktu świetlnego oraz doprecyzowywanie kwestii związanych z finansowaniem oświetlenia przez gminę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.