Smart cities będą działać tylko wtedy, gdy będą kompleksowe

• Według danych ONZ z 2014 roku, 54 proc. całej populacji ludzi mieszka na obszarach zurbanizowanych, a do 2050 r. wskaźnik ten wzrośnie do 66 proc.
• Na to duże wyzwanie stara się już odpowiadać technologia, a dokładnie – inteligentne miasta. Pojawiają się rozwiązania biometryczne, systemy usprawniające parkowanie czy kontrolujące oświetlenie.
• Eksperci przekonują jednak, że prawdziwego smart city, które odpowie na potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie da się zbudować bez myślenia całościowego.
Smart cities będą działać tylko wtedy, gdy będą kompleksowe
Szybki i niezaplanowany wzrost liczby ludności miejskiej jest zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. (fot. wikipedia.org)

Eksperci wskazują, że żyjemy obecnie w trzeciej rewolucji przemysłowej.Pierwsza była oparta na węglu i stali, druga - na elektryczności. Natomiast trzecia rewolucja przemysłowa, która właśnie ma miejsce, w mniejszym stopniu oparta jest na surowcach, a w większym na wysokich technologiach.

Jednak wspólnym mianownikiem każdej z rewolucji przemysłowych jest to, że znacząco wpływa na rozwój miast.

Wyzwania

Szybki i niezaplanowany wzrost liczby ludności miejskiej jest zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju i może skutkować brakami w infrastrukturze niezbędnej do życia. Ponadto wzrasta ryzyko degradacji środowiska i nieodpowiedniej gospodarki surowcowej.

Dobrze to widać na przykładzie Kalkuty – szybka urbanizacja sprawiła, że miasto jest chaotyczne, zatłoczone, a mieszkańcy borykają się z biedą, korkami i smogiem. Dlatego III rewolucja przemysłowa, odpowiadając na potrzeby społeczeństwa, łączy miasta z internetem i z pomocą big data wprowadza do nich nowoczesne technologie służące ochronie środowiska i komfortowi mieszkańców.

Smart cities - automatyka budynkowa to podstawa

Smart city to idea polegająca na wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które mają na celu wspomóc środowisko, wygenerować oszczędności lub upłynnić funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Jednym z narzędzi stosowanych w inteligentnych miastach są systemy do automatyki budynkowej. To rozwiązania, które pozwalają na integrację, monitorowanie oraz kontrolę pracy urządzeń i instalacji technicznych w budynkach.

Takie systemy, korzystając z zaawansowanych technologii big data, integrują i przetwarzają ogromne ilości informacji dotyczących zużycia energii, bezpieczeństwa, ogrzewania, wentylacji czy monitoringu. Dzięki nim można analizować zużycie mediów i wprowadzić oszczędności w miejscach, w których notowane są straty. Pozwala to na redukcję kosztów – zarówno pieniężnych, jak i środowiskowych, ale również na zintegrowanie wszystkich systemów w jeden organizm sterowany centralnie.

Zmiany w instytucjach są nieuniknione

Aby miasto było inteligentne, należy każdy pojedynczy system miejski - poczynając od kontroli ruchu drogowego przez wodociągi do oświetlenia i monitoringu – połączyć z głównym centrum sterowania tak, aby można było zarządzać całym miastem w sposób kompleksowy i zintegrowany z poziomu jednej instytucji decyzyjnej. Ponadto jeden centralny system jest łatwiejszy i tańszy w utrzymaniu.

Wprowadzenie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bukareszcie w czasie roku skróciło czas podróży prywatnych uczestników ruchu drogowego o 20 proc. (fot. wikipedia.org)
Wprowadzenie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bukareszcie w czasie roku skróciło czas podróży prywatnych uczestników ruchu drogowego o 20 proc. (fot. wikipedia.org)

- Obecnie brak jest prawnych narzędzi do konsolidowania spółek miejskich w jeden podmiot, który mógłby zawierać umowy o dostawę mediów i który mógłby zarządzać wszystkimi miejskimi systemami. By polskie miasta były naprawdę smart, należy znaleźć rozwiązanie tego problemu, które nie będzie ingerować w ich stan prawny, ale pozwoli na wspólną administrację – mówił Artur Pollak, prezes APA Group podczas IV Smart City Forum w Warszawie.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Technologie smart cities w aplikacjach: zajrzyj na stronę Artmetic!

artmetic ekonsulting, 2016-10-21 00:29:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE