PARTNER PORTALU
 • BGK

Śmieci nasze polskie

 • ZWI    8 listopada 2012 - 18:04

W 2011 roku w Polsce zebranych zostało 9 827,6 tys. ton odpadów komunalnych. Gdzie śmieci "wyprodukowano" najwięcej? Ile z tego zostało poddane recyklingowi, a ile trafiło na wysypiska?
Choć w porównaniu z 2010 rokiem ilość zebranych odbadów komunalnych spadła o 2,2%, jednak ilość odpadów wytworzonych wzrosła - w 2011 roku było to 12 128,8 tys. ton, podczas gdy w roku poprzednim 12 038,4 tys. ton - wynika z najnowszego raportu GUS.

Najwięcej odpadów komunalnych [w tys. ton] zebrano w województwach: mazowieckim (1 449,9), śląskim (1 360,5), wielkopolskim (928,4) i dolnoślą-skim (914,9), podczas gdy najmniej w województwach: świętokrzyskim (195,6), podlaskim (252,1) i opolskim (256,8).

W 2011 roku 57,9% odpadów komunalnych zostało zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (58,3% w 2010 roku), podczas gdy 40,3% przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego (39,9% w 2010 roku) a pozostałe 1,8% przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w roku 2010).

W roku 2011 na 1 mieszkańca Polski przypadało około 315 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie ok. 255kg.

W 2011 roku większość (69,8%) zmieszanych odpadów komunalnych zostało zebranych z gospodarstw domowych. Następnym znaczącym źródłem pochodzenia (25,0%) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Odpady z usług komunalnych, takich jak czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy, stanowiły 5,2% ogólnej masy zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (w roku poprzednim było to odpowiednio 68,6%, 26,0% i 5,4%).

W 2011 roku selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w 2 390 gminach, w tym odpady biodegrado-walne były zbierane już w 1 031 gminach, a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 1 289 gminach (w 2010 roku odpowiednio w 939 i 1 113 gminach). Na terenie 89 gmin nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w 2010 roku na terenie 110 gmin).

W 2011 roku najwięcej (68,3%) zebranych selektywnie odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych (głównie odpady szklane). Odpady zebrane selektywnie z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (głównie papier) stanowiły 17,4%. Odpady z usług komunalnych (głównie odpady biode-gradowalne) to 14,3% ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. W roku poprzednim było to odpowiednio 69,4%, 17,0% i 13,6%.

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych wzrósł z 8,6% w roku 2010 do 10,0% w roku 2011. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 860 tys. ton w roku 2010 do około 984 tys. ton w roku 2011.

W 2011 r. zebrano selektywnie z przeznaczeniem na recykling 268,7 tys. ton szkła (27,3% ogółu odpadów zebranych selektywnie). Ilość zebranego selektywnie papieru i tektury wyniosła 174,6 tys. ton (17,7%). Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych kształtowała się na poziomie 210,0 tys. ton (21,3%), a tworzyw sztucznych wyniosła 157,3 tys. ton (16,0%). Biorąc pod uwagę najpowszechniej poddawane recyklingowi surowce, ilość zebranego selektywnie szkła wzrosła od roku 2010 o 24,4%, ilość papieru i tektury wzrosła o 2,8%, a tworzyw sztucznych o 26,9%. W 2011 roku zebrano około 16,9 tys. ton odpadów metali tj. o 2,8% więcej niż w roku 2010.

Udział odpadów komunalnych umieszczonych na składowiskach odpadów spadł z 73,4% w 2010 do 70,9% w roku 2011. Natomiast faktyczna masa odpadów unieszkodliwionych w ten sposób zmniejszyła się z 7 368,7 tys. ton w 2010 roku do 6 967,1 tys. ton w 2011 roku (o 5,5%).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (12)

 • no ... o co chodzi, 2012-12-06 13:08:41

  Na składowisku śmieci warte są ok 2 mld złotych, z czego 1 mld wplywa do kas województwa jako tzw opłata marszałkowska. Jakby iść tokiem myslenia niektórych samorzadowców i tej ustawy - to Rada Gminy powinna kupować samochody (najlepiej bez przetargu) i kazać nimi jeżdzić mieszkańcom i sobie za to ...płacić! Taka marka jak skoda sprzedaje w polsce samochodów rocznie za ok 3 mld zlotych, wiec może samorzadowcy zainteresują sięsamochodami i rynkiem motoryzacyjnym. Jest wiekszy niż rynek smieciowy i może tu zamówienia bez przetargu się udadzą samorządowcom  rozwiń
 • O co ten hałas, 2012-11-20 11:31:25

  O co ten hałas caly. Rynek jest warty mniej niż sprzedaż np. samochodów Skoda w Polsce, czy sprzedaż laptopów...
 • krytyk rządu, 2012-11-15 12:31:32

  To co minister nawet nie zna stawki opłaty marszałkowskiej? Bo podaje bzdurne dane - jest rozporządzenie i wystarczy sprawdzić jaka jest opłata za korzystanie ze srodowiska za poszczególne kody odpadów! Sciema i tworzenie faktów medialnych!