PARTNER PORTALU
 • BGK

Śmieci w koszu nie powinny być droższe od tych w worku

 • GK    9 grudnia 2011 - 06:56
Śmieci w koszu nie powinny być droższe od tych w worku

Rada gminy nie ma prawa ustalać wysokości opłat za eksploatację pojemnika na odpady, który jest własnością firmy wywozowej.
Tak rozstrzygnął wojewoda dolnośląski w sprawie uchwały rady miejskiej w Żarowie, która ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała narusza ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rada ustaliła stawki w sposób następujący: wywóz samochodem – 21 zł/m sześc. brutto, usuwanie odpadów komunalnych stałych luzem – 63 zł/m sześc. brutto, usuwanie odpadów komunalnych stałych z eksploatacją pojemnika – 71 zł/m. sześc. brutto.

Według wojewody wprowadzenie przez radę odmiennych stawek za usuwanie odpadów komunalnych luzem i z „eksploatacją pojemnika”, stoi w sprzeczności z przepisem art. 6 ust. 4a ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem ustawowym rada gminy, określając górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

„Zatem zróżnicowanie maksymalnej stawki opłat za usługi określone w art. 6 ust. 1 ustawy może nastąpić tylko wyłącznie w dwóch przypadkach, a więc z uwagi na gęstość zaludnienia oraz odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rada gminy, uchwalając przepis „usuwanie odpadów komunalnych stałych luzem” oraz przepis „usuwanie odpadów komunalnych stałych z eksploatacją pojemnika” zastosowała kryterium pozaustawowe, nie mieszczące się w treści upoważnienia zawartego w przepisie art. 6 ust. 4a ustawy” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dolnośląskiego.

Dodatkowo organ nadzoru chciałby zauważyć, że zróżnicowanie stawki opłaty za usuwanie odpadów komunalnych ze względu na eksploatację pojemnika jest równoznaczne z określeniem przez Radę Miejską w Żarowie stawki opłaty za eksploatację samego pojemnika, do czego nie została upoważniona.

Zgodnie z wyjaśnieniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie z 25 listopada 2011 r. przez usuwanie odpadów komunalnych stałych luzem należy rozumieć – odbiór odpadów komunalnych, które z różnych przyczyn zgromadzone zostały inaczej niż w pojemniku (np. w workach gdy ilość odpadów była większa niż pojemność pojemnika), z kolei w zakresie usuwanie odpadów komunalnych stałych z eksploatacją pojemnika – właściciel nieruchomości oprócz opłat za odbiór i utylizację odpadów ponosi również opłaty za eksploatację pojemnika udostępnionego prze firmę wywozową.

Opłata za eksploatację pojemnika udostępnionego przez firmę wywozową stanowi zatem przedmiot umowy zawartej pomiędzy właścicielem a firmą, więc rada gminy nie posiada kompetencji, aby określać wysokość opłaty za eksploatację pojemnika. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • narzekacz, 2011-12-10 19:15:24

  no ale jak zmusić ludzi, zeby cos z tym zrobili? Moża ta nowa ustawa cos poprawi?
 • KOTEK, 2011-12-09 20:38:20

  Mam wrażenie, że otaczają nas same śmieci... gdzie nie spojrzeć tam śmieć... okropne! nie dość, że psują przyjemną atmosferę samym wyglądem to jeszcze wkoło je czuć.
 • pachnąca, 2011-12-09 19:47:31

  Pewnie, że nie powinny, zwłaszcza, że ludzie tych koszy nie myją i śmierdzą na odległość, a w worku nie