PARTNER PORTALU
  • BGK

Śmieciową ustawę można było poprawić znacznie lepiej

  • pt    8 sierpnia 2014 - 11:38
Śmieciową ustawę można było poprawić znacznie lepiej

Samorządowcy narzekają, że zgłaszane przez nich postulaty nie zostały w pełni uwzględnione przez sejmową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.
- Z przykrością odnotowujemy, że podniesione przez nas krytyczne uwagi mające na celu udoskonalenie zgłaszanych propozycji legislacyjnych, a przez to stworzenie optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pozwalające osiągnąć cele wyznaczone przez prawodawstwo unijne. nie zostały w pełni uwzględnione przez sejmową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o utrzymaniu porządku w gminach – piszą w stanowisku Regionalne Organizacje Samorządowe współtworzące Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Czytaj: Senat wniesie do sejmu projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Zdaniem samorządowców nie uwzględniono przede wszystkim postulatu zapewnienia gminom możliwie dużej swobody w kształtowaniu ram prawnych i organizacyjnych nowego systemu gospodarki odpadami.

Czytaj: RIO odpowiada jak wykorzystać nadwyżkę z opłat za śmieci

Zamiast tego proponuje się usztywnienie pewnych przepisów w sposób ograniczający samodzielność jst – podkreślają samorządowcy.

Członkowie OPOS-u negatywnie oceniają także całkowite uniemożliwienie  prowadzenie mobilnych  punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Ich zdaniem błędem jest także przyznanie ministrowi środowiska kompetencji do określania w drodze rozporządzenia dodatkowych frakcji odpadów podlegającej selekcji w skali całego kraju.

Rozwiązanie takie może zdestabilizować wypracowane w gminach rozwiązania, generując dodatkowe koszty, które pokryć będą musieli właścicieli nieruchomości.

Całość stanowiska TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • NiT, 2014-08-12 08:56:08

    Tak, ale do tego trzeba mieć wiedzę, nie tylko władzę. Rację mają samorządy.