PARTNER PORTALU
  • BGK

Spada średnie zużycie ciepła

  • wer/mat. pras.    28 września 2011 - 11:56
Spada średnie zużycie ciepła

Z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wynika, iż średnie zużycie ciepła systemowego na mieszkanie, na przestrzeni kilku ostatnich lat, faktycznie zmniejszyło się o kilkanaście procent. Z czego to wynika?
Obecnie wynosi ono 31,2 GJ/rok (do obliczeń przyjęto wartość 62,7 m2 - średniej powierzchni mieszkania w mieście, według danych GUS zawartych w „Mały rocznik statystyczny Polski 2011").

- Spadek ten spowodowany jest rozważniejszym zużyciem ciepła przez konsumenta, wzrostem efektywności branży ciepłowniczej, a także upowszechnianiem procesów termomodernizacji budynków - komentuje prezes izby Jacek Szymczak.

Polacy nauczyli się oszczędzać

Powszechnie przyjmuje się, iż powodem oszczędniejszego zużycia ciepła przez konsumenta są wzrastające ceny ciepła systemowego. Jednakże jak wynika z danych URE, wzrost cen w ostatnich latach nie był aż tak drastyczny i generalnie mieści się w granicach inflacji.

Tak więc oszczędniejszego wykorzystania ciepła przez Polaków możemy upatrywać także w większej świadomości polskiego społeczeństwa w kwestii zachowań proekologicznych, jak i znajomości sposobów ograniczenia zużycia ciepła systemowego - podkreśla Jacek Szymczak.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, wspólnie z dostawcami ciepła systemowego, od kilku lat prowadzi działania edukacyjne, których celem jest zmiana złych nawyków konsumenckich w korzystaniu z ciepła i ciepłej wody.

Dostawcy ciepła systemowego poprawiają efektywność. Ciepłownictwo Polskie z roku na rok w znaczący sposób poprawia efektywność cieplną.

Branża wciąż dysponuje znacznym potencjałem w zakresie budowy układów kogeneracyjnych w miejsce dotychczas działających ciepłowni. W chwili obecnej ok. 60% ciepła systemowego wytwarzane jest w układach kogeneracyjnych, pozostałe 40%, czyli 165 000 TJ/rok może być w przyszłości w odpowiedniej części także wytwarzane w skojarzeniu.

Stworzenie odpowiednich ram prawnych i bodźców finansowych, powinno zlikwidować barierę braku zainteresowania zmianą technologii wytwarzania ciepła w kilkuset istniejących ciepłowniach, szczególnie tam gdzie urządzenia wytwórcze uległy dekapitalizacji - komentuje Jacek Szymczak.

Szacuje się, że moc elektryczna, jaka mogłaby być tą drogą wprowadzona do systemu elektroenergetycznego to 2 do 3 tys. MW.

Dostawcy ciepła systemowego dla poprawy efektywności cieplnej, systematycznie inwestują nie tylko w źródła ciepła, ale także w infrastrukturę sieciową.

Obecnie już ponad 50% polskiej sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii tzw. rur preizolowanych. Co jednak ważniejsze dostawcy ciepła nadal deklarują intensywną pracę nad poprawą sprawności przesyłu.

Tylko do końca 2013 największe firmy ciepłownicze w Polsce zadeklarowały inwestycje w poprawę infrastruktury liniowej na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł (według danych z IX Programu Infrastruktura i Środowisko). Planowane inwestycje mają służyć dalszemu polepszaniu infrastruktury liniowej.

Termomodernizacja budownictwa

Biorąc pod uwagę obecny stan polskiego budownictwa mieszkaniowego, szacuje się, iż średni wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w naszych budynkach wynosi 170 [kWh/m2], podczas gdy w krajach UE, będących w tej samej strefie klimatycznej, wskaźnik ten jest ok. 2,5 razy mniejszy.

Tak więc istnieje konieczność dalszego przeprowadzania procesów termomodernizacyjnych polskiego budownictwa i świadomi jesteśmy tego, iż efekty zmian będą nadal redukować zapotrzebowanie na ciepło systemowe.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.