PARTNER PORTALU
  • BGK

Spalarnia w Białymstoku już rekrutuje pracowników

  • bad    8 maja 2015 - 12:19
Spalarnia w Białymstoku już rekrutuje pracowników
Wszystkie budynki spalarni w Białymstoku są w stanie zamkniętym. Fot. mat. prasowe.

Wszystkie budynki Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Białymstoku są w stanie zamkniętym. Rozpoczął się proces rekrutacyjny.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z największych inwestycji  w województwie podlaskim, której koszt wyniesie prawie 333,0 mln zł netto. Budowa zakładu rozpoczęła się w grudniu 2013 roku.

W tym momencie wszystkie budynki są w stanie zamkniętym. Trwa montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Na ukończeniu są również podziemne sieci. Kontynuowane są prace związane z budową dróg i placów na terenie zakładu. Na początku lutego przeprowadzono w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego próbę ciśnieniową kotła, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Koniec budowy jeszcze w tym roku

Zakończono już mechaniczny montaż instalacji oczyszczania spalin, instalacji waloryzacji i przetwarzania żużla oraz instalacji zestalania i stabilizacji popiołów. Na ukończeniu jest montaż turbogeneratora i skraplacza. Trwają prace związane z wykonywaniem rurociągów układu wodno-parowego, montażem elektrycznym (wykonywanie okablowania) i montażem aparatury kontrolnej i pomiarowej. Montowane są również suwnice chwytakowe w bunkrze.

W skład zaprojektowanej instalacji wchodzi kompletna linia termicznego przekształcania odpadów komunalnych dostarczona przez firmę Keppel Seghers o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg.

Termin zakończenia budowy jest planowany na koniec 2015 roku, a uruchomienie instalacji ma nastąpić w 2016 roku. Będzie to nowoczesna instalacja, spełniająca wymagania BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. W białostockiej spalarni zastosowana zostanie półsucha metoda oczyszczania spalin, integrująca kilka procesów w jednej instalacji: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów  cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego.

Zastosowanie takiego rozwiązania przyniesie korzyści dla mieszkańców i środowiska. Pozwoli bowiem na ograniczenie emisji szkodliwych substancji znacznie poniżej wartości określonych w obowiązujących rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Pozostałości z procesu spalania odpadów, czyli żużel oraz pozostałości po procesie oczyszczania spalin zostaną w odpowiedni, skuteczny i bezpieczny sposób zagospodarowane.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • PG, 2015-05-08 21:10:46

    Zaczęli rekrutację...dobre sobie. Powinni zacząć rekrutacje lub szkolenie załogi w chwili podpisania umowy na budowę spalarni!